Režim pomaka cijene za dionice

Od 2. siječnja 2018. godine Zagrebačka burza uvela je režim pomaka cijene za dionice u skladu s Delegiranom Uredbom (EU) 2017/588 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi.
 

U nastavku se nalazi tablica s prosječnim dnevnim brojem transakcija i kategorijama likvidnosti za potrebe određivanja režima pomaka cijene za dionice. Kategorije likvidnosti određene su sukladno odredbama Delegirane Uredbe (EU) 2017/588.
 

Raspon cijena 0 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 10 10 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 80 80 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 600 600 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 2 000 2 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 9 000 9 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija
Kategorija likvidnosti 1 2 3 4 5 6
0 ≤ cijena < 0,1 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
0,1 ≤ cijena < 0,2 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001
0,2 ≤ cijena < 0,5 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001
0,5 ≤ cijena < 1 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001
1 ≤ cijena < 2 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002
2 ≤ cijena < 5 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005
5 ≤ cijena < 10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
10 ≤ cijena < 20 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002
20 ≤ cijena < 50 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005
50 ≤ cijena < 100 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
100 ≤ cijena < 200 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02
200 ≤ cijena < 500 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05
500 ≤ cijena < 1 000 5 2 1 0,5 0,2 0,1
1 000 ≤ cijena < 2 000 10 5 2 1 0,5 0,2
2 000 ≤ cijena < 5 000 20 10 5 2 1 0,5
5 000 ≤ cijena < 10 000 50 20 10 5 2 1
10 000 ≤ cijena < 20 000 100 50 20 10 5 2
20 000 ≤ cijena < 50 000 200 100 50 20 10 5
50 000 ≤ cijena  500 200 100 50 20 10


Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija za pojedinu dionicu izvršen je od strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i objavljen na njegovim internetskim stranicama: https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-mifir/transparency-calculations

XETRA trgovinski sustav dozvoljava unos cijena manjih od 1 lipe, a u skladu s tablicom pomaka cijene iz Priloga Delegirane Uredbe (EU) 2017/588.

Navedeni režim pomaka cijene za dionice bit će u primjeni u razdoblju od 2 siječnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija provodi se jednom godišnje, a rezultati izračuna objavljuju se do 1. ožujka svake sljedeće godine te se primjenjuju od 1. travnja.

Prilikom svake promjene kategorije likvidnosti, odnosno režima pomaka cijene za pojedinu dionicu, iz XETRA trgovinskog sustava povlače se svi otvoreni nalozi za navedenu dionicu


Raspodjela papira po kategoriji likvidnosti

Simbol  ISIN Kategorija likvidnosti Simbol  ISIN Kategorija likvidnosti
PRFC HRPRFCRA0006 1 HRDH HRHRDHRA0003 1
KOTR2 HRKOTRPA0003 1 BCIN HRBCINRA0003 1
BDSS HRBDSSRA0005 1 SPNV HRSPNVRA0002 1
TRGS HRTRGSRA0003 1 TSHC HRTSHCRA0009 1
NEXE HRNEXERA0009 1 LULG HRLULGRA0003 1
PCTS HRPCTSRA0009 1 GAMA HRGAMARA0009 1
DELT HRDELTRA0008 1 SNHA HRSNHARA0007 1
BETA HRBETARA0003 1
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija