O trgovanju

Trgovinski sustav NASDAQ OMX X-Stream služi za sklapanje transakcija unutar knjige ponuda i transakcija izvan knjige ponuda, te prijavu i objavu podataka o OTC transakcijama.

Trgovina unutar knjige ponuda može se odvijati u modalitetu redovite trgovine i modalitetu dražbe.

MODALITET REDOVITE TRGOVINE

U modalitetu redovite trgovine omogućeno je trgovanje unutar knjige ponuda putem trgovinskog sustava svakog radnog dana na koji se trguje (trgovinski dan) u razdoblju između 9:00 i 16:30 sati. Iznimno, ako bi se za pojedini instrument pokrenuo mehanizam dražbe uravnoteženja, vrijeme trgovine samo za taj Instrument produžuje se do završetka dražbe uravnoteženja.
Modalitet redovite trgovine sastoji se od sljedećih faza:
  • predotvaranje
  • kontinuirana trgovina (s dražbama uravnoteženja)
Predotvaranje

Predotvaranje trgovine odvija se svakog trgovinskog dana u razdoblju između 9:00 i 9:15 sati, produženo za trajanje varijabilnog završetka koji može iznositi najviše 5 minuta.
Svrha predotvaranja je ustanovljavanje što realnije i reprezentativnije (prve) cijene određenog financijskog instrumenta u trgovinskom danu. Tijekom predotvaranja članovi unose ponude u trgovinski sustav, ali ne dolazi do sklapanja transakcija. Transakcije se sklapaju na kraju postupka predotvaranja po jedinstvenoj cijeni, tzv. cijeni otvaranja. Izračun cijene otvaranja odvija se u tri koraka:
  • određivanje maksimalne količine
  • određivanje minimalnog iznosa preostale količine
  • izračun prosječne cijene
Kontinuirana trgovina

Kontinuirana trgovina odvija se svakog trgovinskog dana u razdoblju od završetka predotvaranja do 16:30 sati. Iznimno, ako bi se za pojedini instrument pokrenuo mehanizam dražbe uravnoteženja, vrijeme trgovine samo za taj instrument bit će produženo do završetka dražbe uravnoteženja.
Ponude koje nisu izvršene tijekom predotvaranja, ostaju u trgovinskom sustavu. Nakon otvaranja nastavlja se kontinuirana trgovina tijekom koje članovi neprestano mogu davati ili unositi ponude odnosno povlačiti ili mijenjati postojeće ponude. Tijekom kontinuirane trgovine, trgovinski sustav neprekidno uspoređuje unesene ponude i, kada je to moguće, automatski spaja ponude u transakcije, sukladno njihovu redoslijedu u knjizi ponuda.

MODALITET DRAŽBE

Trgovina u modalitetu dražbe odvija se svakog trgovinskog dana u vremenu od 11 do 13 sati, produženo za trajanje varijabilnog završetka koji može iznositi najviše 5 minuta. Iznimno, ako bi se za pojedini instrument pokrenuo mehanizam dražbe uravnoteženja, vrijeme trgovine samo za taj instrument bit će produženo do završetka dražbe uravnoteženja.
U modalitetu dražbe transakcije se sklapaju putem postupka istovjetnoga postupku predotvaranja.
U modalitetu dražbe trguje se manje likvidnim dionicama. Razvrstavanje dionica za trgovanje u modalitetu dražbe Burza obavlja svaka 3 (tri) mjeseca na temelju kriterija likvidnosti koji uključuju prosječan dnevni promet i prosječan broj transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda, a lista dionica kojima će se trgovati u modalitetu dražbe objavljuje se svakoga prvog petka u tromjesečju.

DRAŽBA URAVNOTEŽENJA

Dražba uravnoteženja pokrenut će se ako se u trgovinski sustav unese ponuda čijim bi izvršenjem došlo do sklapanja jedne ili više transakcija koje bi premašile dozvoljeni limit promjene cijene. Dražba uravnoteženja ima iste karakteristike kao i predotvaranje, te je tijekom nje moguće unositi, mijenjati i povlačiti ponude, a do sklapanja transakcija dolazi na kraju dražbe kada se zatvore transakcije po jedinstvenoj, teoretskoj cijeni dražbe. Mehanizam dražbi uravnoteženja primjenjuje se u trgovini dionicama.
Trajanje dražbe uravnoteženja za dionice iznosi najviše 13 (trinaest) minuta: 8 (osam) minuta, produženo za trajanje varijabilnog završetka koji može trajati najviše 5 (pet) minuta.

1. Dražba uravnoteženja tijekom predotvaranja
U predotvaranju, referentna cijena u odnosu na koju se prati postotak promjene cijene tijekom predotvaranja je zaključna cijena prethodnog trgovinskog dana (prosječna cijena ponderirana količinom svih transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda). Ako teoretska cijena otvaranja u trenutku otvaranja premašuje dozvoljeni limit promjene cijene, automatski će se pokrenuti dražba uravnoteženja.

2. Dražba uravnoteženja tijekom kontinuirane trgovine
Referentna cijena u odnosu na koju se prati promjena cijene u kontinuiranoj trgovini je zaključna cijena prethodnog trgovinskog dana (prosječna cijena ponderirana količinom svih transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda). Po isteku dražbe uravnoteženja nova referentna cijena u odnosu na koju se prati postotak promjene cijene je cijena postignuta u okviru dražbe uravnoteženja.

BLOK TRANSAKCIJE

Blok-transakcija sklapa se izmjenom poruka putem trgovinskog sustava. Minimalnu veličinu i druge parametre blok-transakcije za određene financijske instrumente određuje Burza i objavljuje na svojim internetskim stranicama.

TRANSAKCIJE IZVAN UREĐENOG TRŽIŠTA ILI MULTILATERALNE TRGOVINSKE PLATFORME (OTC TRANSAKCIJE)

Transakcije sklopljene izvan uređenog tržišta ili multilateralne trgovinske platforme koje ispunjavaju uvjete propisane zakonom i podzakonskim aktima prijavljuju se Burzi u svrhu objave javnosti sukladno Pravilima Burze.
top 10 po prometu
  • Po prometu
  • Top 10
  • Top 10
kratki izvještaj za 23.06.2017.
Kratki izvještaj za 23.06.2017.

Sveukupni promet 96.089 Kn
Redovni promet 96.089 Kn
Dionice 96.089 Kn
Obveznice 0 Kn
Blok promet 0 Kn
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija