Limiti promjene cijene

U slučaju unosa ponude koja bi rezultirala jednom ili više transakcija koje bi premašile limit promjene cijene, ne dolazi do sklapanja transakcija izvan limita promjene cijene, već se automatski pokreće dražba uravnoteženja. Dražba uravnoteženja ima iste karakteristike kao i predotvaranje, te je tijekom nje moguće unositi, mijenjati i povlačiti ponude, a do sklapanja transakcija dolazi na kraju dražbe kada se zatvore transakcije po jedinstvenoj, teoretskoj cijeni dražbe i nastavi se dalje s kontinuiranom trgovinom. Trajanje dražbe uravnoteženja za dionice iznosi 8 minuta, produženo za trajanje varijabilnog završetka koji može trajati najviše 5 minuta.

Referentna cijena u odnosu na koju se prati promjena cijene je zaključna cijena prethodnog trgovinskog dana (prosječna cijena ponderirana količinom svih transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda). Referentna cijena može se mijenjati tijekom trgovinskog dana kao posljedica dražbi uravnoteženja. Po isteku dražbe uravnoteženja nova referentna cijena u odnosu na koju se prati postotak promjene cijene je cijena postignuta u okviru dražbe uravnoteženja.

Limiti promjene cijene za 27.4.2017.
Snimi kao Excel

Simbol Razred Limit Datum zadnje trgovine Referentna cijena Minimalna cijena Maksimalna cijena
BCIN-R-A 3 30% 31.3.2017 395,00 276,50 513,50
BETA-R-A 2 15% 26.4.2017 43,00 36,55 49,45
DELT-R-A 3 30% 26.4.2017 1.905,01 1.333,51 2.476,51
EHOS-R-A 3 30% 4.1.2017 3.000,00 2.100,00 3.900,00
EPLT-P-A 3 30% 1.2.2017 48,00 33,60 62,40
EPLT-R-A 3 30% 22.2.2017 148,95 104,26 193,64
GAMA-R-A 2 15% 26.4.2017 69,00 58,65 79,35
GBRT-R-A 3 30% 13.2.2017 720,00 504,00 936,00
HRDH-R-A 3 30% 2.3.2017 71,00 49,70 92,30
KOTR-P-A 3 30% 12.4.2017 1.300,99 910,69 1.691,29
LULG-R-A 3 30% 21.4.2017 22,01 15,41 28,61
NEXE-R-A 3 30% 24.5.2016 0,00 0,00 0,00
OPEK-R-A 3 30% 8.7.2016 289,00 202,30 375,70
PCTS-R-A 3 30% 26.4.2017 54,02 37,81 70,23
PRFC-R-A 3 30% 26.4.2017 23,71 16,60 30,82
PVCM-R-A 1 10% 26.4.2017 219,53 197,58 241,48
SNHA-R-A 2 15% 26.4.2017 73,01 62,06 83,96
SPNV-R-A 3 30% 26.4.2017 827,00 578,90 1.075,10
TSHC-R-A 3 30% 17.3.2017 10.250,00 7.175,00 13.325,00
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija