Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

  Simbol Datum Promet Količina Cijena 
 BCIN-R-A23.01.2017 4.101,0010,00410,1000
 BETA-R-A23.01.2017 1.072,2623,0046,6200
 DELT-R-A23.01.2017 4.560,002,002.280,0000
 PRFC-R-A23.01.2017 6.735,62222,0030,3406
 PVCM-R-A23.01.2017 396.572,222.063,00192,2308
 SNHA-R-A23.01.2017 1.819,5323,0079,1100
 SPNV-R-A23.01.2017 7.469,0010,00746,9000
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija