Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

  Simbol Datum Promet Količina Cijena 
 BETA-R-A24.03.2017 5.526,30130,0042,5100
 DELT-R-A24.03.2017 2.050,001,002.050,0000
 GAMA-R-A24.03.2017 14.494,26219,0066,1838
 KOTR-P-A24.03.2017 39.740,1328,001.419,2904
 LULG-R-A24.03.2017 2.662,24115,0023,1499
 PCTS-R-A24.03.2017 5.571,28104,0053,5700
 PRFC-R-A24.03.2017 7.740,30276,0028,0446
 PVCM-R-A24.03.2017 47.293,08174,00271,7993
 SNHA-R-A24.03.2017 9.426,56130,0072,5120
 SPNV-R-A24.03.2017 56.800,0071,00800,0000
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija