Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

  Simbol Datum Promet Količina Cijena 
 BETA-R-A25.05.2017 7.952,97179,0044,4300
 GAMA-R-A25.05.2017 11.993,00179,0067,0000
 LULG-R-A25.05.2017 4.540,04231,0019,6539
 PCTS-R-A25.05.2017 9.578,29179,0053,5100
 PVCM-R-A25.05.2017 20.170,85105,00192,1033
 SNHA-R-A25.05.2017 13.607,87179,0076,0216
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija