Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

  Simbol Datum Promet Količina Cijena 
 BCIN17.08.2017 2.860,0011,00260,0000
 DELT17.08.2017 3.640,002,001.820,0000
 PVCM17.08.2017 110.997,13543,00204,4146
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija