Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

  Simbol Datum Promet Količina Cijena 
 BETA-R-A26.04.2017 4.472,00104,0043,0000
 DELT-R-A26.04.2017 1.905,011,001.905,0100
 GAMA-R-A26.04.2017 26.426,08383,0068,9976
 PCTS-R-A26.04.2017 1.998,7437,0054,0200
 PRFC-R-A26.04.2017 1.019,5343,0023,7100
 PVCM-R-A26.04.2017 190.330,26867,00219,5274
 SNHA-R-A26.04.2017 10.294,03141,0073,0073
 SPNV-R-A26.04.2017 2.481,003,00827,0000
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija