Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

  Simbol Datum Promet Količina Cijena 
 BETA-R-A23.06.2017 9.516,28204,0046,6484
 EPLT-P-A23.06.2017 17.500,00500,0035,0000
 GAMA-R-A23.06.2017 8.187,63104,0078,7272
 PCTS-R-A23.06.2017 6.136,00104,0059,0000
 PRFC-R-A23.06.2017 13.598,64608,0022,3662
 PVCM-R-A23.06.2017 33.036,95175,00188,7826
 SNHA-R-A23.06.2017 8.113,04104,0078,0100
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija