Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

  Simbol Datum Promet Količina Cijena 
 BCIN-R-A17.02.2017 1.200,003,00400,0000
 BETA-R-A17.02.2017 13.892,32312,0044,5267
 DELT-R-A17.02.2017 6.750,053,002.250,0167
 GAMA-R-A17.02.2017 33.292,36456,0073,0096
 LULG-R-A17.02.2017 7.301,47312,0023,4021
 PCTS-R-A17.02.2017 46.695,75812,0057,5071
 PVCM-R-A17.02.2017 453.575,691.829,00247,9911
 SNHA-R-A17.02.2017 24.032,32312,0077,0267
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija