Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.

Uvjeti i pravila primanja

CE Enter tržište je multilateralna trgovinska platforma kojom upravlja Zagrebačka burza d.d. i sastoji se od sljedećih tržišnih segmenata:
 • CE Enter - Alter
 • CE Enter - Fortis
 • CE Enter – X
Prilikom investiranja u financijske instrumente kojima se trguje na CE Enter tržištu, ulagatelji trebaju uzeti u obzir sljedeće:

1. CE Enter tržište predstavlja alternativno tržište kojim upravlja Burza.
2. Osnovna značajka CE Enter tržišta su niži zahtjevi transparentnosti koji se postavljaju pred izdavatelje i financijske instrumente u odnosu na uređeno tržište i posljedično s tim povezan veći rizik ulaganja u financijske instrumente kojima se trguje na CE Enter tržištu.
3. Burza osigurava dovoljnu razinu javno dostupnih podataka o financijskim instrumentima kojima se trguje na CE Enter tržištu u cilju urednog trgovanja i određivanja cijena.
4. Obvezu objave javnosti informacija propisanih ovim Pravilima dužna je ispunjavati osoba na temelju čijeg je zahtjeva financijski instrument primljen u trgovinu na CE Enter tržište.
5. Odredbe ZTK i drugih propisa te podzakonskih akata donesenih na osnovu tih propisa koje se odnose na zlouporabu tržišta primjenjuju se na trgovanje na CE Enter tržištu.

Na CE Enter tržištu se može trgovati svim financijskim instrumentima za koje Burza ima odobrenje Agencije ili to odobrenje proizlazi iz odredaba ZTK-a i to:
 
1. dionicama ili drugim vrijednosnim papirima istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, kao i potvrdama o deponiranim dionicama
 
2. obveznicama i drugim vrstama sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima.
 
Zahtjev za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na CE Enter tržište može podnijeti izdavatelj, osoba koju izdavatelj ovlasti ili član Burze.

Financijski instrumenti mogu biti primljeni u trgovinu na CE Enter tržište i na temelju odluke Burze.

 


Uvjeti za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na CE Enter- Alter

Financijski instrumenti za koji se podnosi zahtjev za primanje u trgovinu na CE Enter – Alter moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • financijski instrumenti moraju biti izdani u skladu s propisima koji se na njih odnose i moraju biti slobodno prenosivi
 • pravni položaj izdavatelja financijskih instrumenta mora biti u skladu s propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja
 • financijski instrumenti moraju biti uvršteni na drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili burzi treće države koja udovoljava uvjetima istovjetnim s uvjetima propisanim ZTK-om koji se odnose na poslovanje uređenog tržišta
 • financijski instrumenti moraju biti u nematerijaliziranom obliku
 • za financijske instrumente mora biti osigurana učinkovita namira transakcija.Nad izdavateljem financijskih instrumenata ne smije biti otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije.
 
Podnositelj zahtjeva za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na CE Enter – Alter dužan je uz zahtjev priložiti i:

1. osnovne informacije o izdavatelju (npr. tvrka, sjedište i pravni oblik izdavatelja, značajna ulaganja, pregled poslovanja, značajni sudski i drugi postupci, čimbenici rizika i dr.)
2. karakteristike, količinu i opis prava koja proizlaze iz financijskog instrumenta
3. dokaz da su financijski instrumenti uvršteni na drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili burzi treće države.
 
Uvjeti za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na CE Enter – Fortis

Financijski instrumenti za koji se podnosi zahtjev za primanje u trgovinu na CE Enter – Fortis moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • financijski instrumenti moraju biti izdani u skladu s propisima koji se na njih odnose i moraju biti slobodno prenosivi
 • pravni položaj izdavatelja financijskih instrumenta mora biti u skladu s propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja
 • financijski instrumenti moraju biti u nematerijaliziranom obliku
 • za financijske instrumente mora biti osigurana učinkovita namira transakcija
 • uvjet distribucije dionica javnosti od 10 (deset) %, ako su dionice predmet zahtjeva za primanje u trgovinu. 
 • Nad izdavateljem financijskih instrumenata ne smije biti otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije.
 
Podnositelj zahtjeva za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na CE Enter - Fortis dužan je uz zahtjev priložiti i:

1. osnovne informacije o izdavatelju (npr. tvrka, sjedište i pravni oblik izdavatelja, značajna ulaganja, pregled poslovanja, značajni sudski i drugi postupci, čimbenici rizika i dr.)
2. karakteristike, količinu i opis prava koja proizlaze iz financijskog instrumenta
3. godišnji financijski izvještaj za poslovnu godinu koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za primanje financijskih instrumenata u trgovinu, odnosno polugodišnje ili tromjesečne financijske izvještaje ako je izdavatelj od datuma posljednjih financijskih izvještaja objavio polugodišnji ili tromjesečni financijski izvještaj, pri čemu društvo mora aktivno poslovati najmanje 1 (jednu) godinu prije podnošenja zahtjeva za primanje u trgovinu.
4. statut ili osnivački ugovor.
 
Uvjeti za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na CE Enter – X

Financijski instrumenti za koji se podnosi zahtjev za primanje u trgovinu na CE Enter – X moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • financijski instrumenti moraju biti izdani u skladu s propisima koji se na njih odnose i moraju biti slobodno prenosivi
 • pravni položaj izdavatelja financijskih instrumenta mora biti u skladu s propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja
 • financijski instrumenti moraju biti u nematerijaliziranom obliku
 • za financijske instrumente mora biti osigurana učinkovita namira transakcija
 • nad izdavateljem financijskih instrumenata mora biti otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije
Podnositelj zahtjeva za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na CE Enter - X dužan je uz zahtjev priložiti i:

1. osnovne informacije o izdavatelju (npr. tvrka, sjedište i pravni oblik izdavatelja, značajna ulaganja, pregled poslovanja, značajni sudski i drugi postupci, čimbenici rizika i dr.)
2. karakteristike, količinu i opis prava koja proizlaze iz financijskog instrumenta i
3. dokaz da je nad izdavateljem financijskog instrumenta otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije.

Zahtjev za primanje na CE Enter - dionice
Zahtjev za primanje na CE Enter - dužnički vrijednosni papiri
 
top 10 po prometu
 • Po prometu
 • Top 10
 • Top 10
kratki izvještaj za 05.03.2021.
Kratki izvještaj za 05.03.2021.

Sveukupni promet 0 Kn
Redovni promet 0 Kn
Dionice 0 Kn
Obveznice 0 Kn
Blok promet 0 Kn
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija