Financijski izvještaji

Odaberite traženu dionicu
1 2 3 4 5 6 »
27.06.2016 11:32 PDF SNH ALFA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
27.06.2016 11:36 PDF SNH BETA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
27.06.2016 11:40 PDF SNH GAMA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
28.06.2016 15:50 PDF Tvornica stočne hrane d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
30.06.2016 09:05 PDF Nexe grupa d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
30.06.2016 09:05 PDF Nexe grupa d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, konsolidirano, 2015. godina
30.06.2016 09:14 PDF Nexe grupa d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
30.06.2016 09:15 PDF Nexe grupa d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2015. godina
30.06.2016 10:32 PDF Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
30.06.2016 11:10 PDF Hrvatski duhani d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
30.06.2016 12:40 XLS Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
30.06.2016 14:42 PDF LUX ULAGANJA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2015. godina
23.09.2016 11:27 XLS Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2015. godina
26.09.2016 13:18 PDF Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2015. godina
27.09.2016 12:47 XLS Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2015. godina (ISPRAVAK)
21.02.2017 15:45 PDF Nexe grupa d.d. - Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
30.03.2017 15:16 XLS Tvornica stočne hrane d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
12.04.2017 09:02 PDF Končar - mjerni transformatori d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
02.05.2017 09:34 XLS Proficio d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
29.05.2017 10:50 PDF Tvornica stočne hrane d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
01.06.2017 15:24 PDF Bc Institut, d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2016. godina
01.06.2017 15:24 PDF Bc Institut, d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
29.06.2017 08:43 XLS Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
29.06.2017 09:05 PDF Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
30.06.2017 11:38 PDF SNH ALFA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
30.06.2017 12:07 PDF SNH BETA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
30.06.2017 12:11 PDF SNH GAMA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
30.06.2017 12:14 PDF LUX ULAGANJA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
30.06.2017 12:16 PDF SN PECTINATUS d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
30.06.2017 12:17 PDF ICF d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
02.08.2017 11:35 PDF Nexe grupa d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
03.08.2017 11:45 PDF Hrvatski duhani d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
17.08.2017 11:39 PDF BRODOSPAS d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
21.08.2017 11:44 PDF Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2016. godina
29.08.2017 10:18 PDF Nexe grupa d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, konsolidirano, 2016. godina
21.11.2017 11:49 PDF TRGOSTIL, d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2016. godina
28.03.2018 12:33 PDF Tvornica stočne hrane d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
05.04.2018 13:46 PDF Tvornica stočne hrane d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
12.04.2018 09:04 PDF Končar - mjerni transformatori d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
25.04.2018 11:11 XLS Proficio d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
01.06.2018 11:25 PDF Bc Institut, d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, konsolidirano, 2017. godina
01.06.2018 11:26 PDF Bc Institut, d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
27.06.2018 14:03 XLS Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
27.06.2018 14:04 PDF Spin Valis d.d. Požega - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
28.06.2018 12:55 PDF ICF d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
28.06.2018 12:56 PDF LUX ULAGANJA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
28.06.2018 12:57 PDF SN PECTINATUS d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
28.06.2018 12:58 PDF SNH ALFA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
28.06.2018 12:58 PDF SNH BETA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
28.06.2018 12:59 PDF SNH GAMA d.d. - Godišnji izvještaj 1Y., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina
1 2 3 4 5 6 »
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija