O CEEnteru

CE Enter tržište je multilateralna trgovinska platforma kojom upravlja Zagrebačka burza d.d. i sastoji se od sljedećih tržišnih segmenata:
 • CE Enter - Alter
 • CE Enter - Fortis
 • CE Enter – X
Prilikom investiranja u financijske instrumente kojima se trguje na CE Enter tržištu, ulagatelji trebaju uzeti u obzir sljedeće:
 1. CE Enter tržište predstavlja alternativno tržište kojim upravlja Burza.
 2. Osnovna značajka CE Enter tržišta su niži zahtjevi transparentnosti koji se postavljaju pred izdavatelje i financijske instrumente u odnosu na uređeno tržište i posljedično s tim povezan veći rizik ulaganja u financijske instrumente kojima se trguje na CE Enter tržištu.
 3. Burza osigurava dovoljnu razinu javno dostupnih podataka o financijskim instrumentima kojima se trguje na CE Enter tržištu u cilju urednog trgovanja i određivanja cijena.
 4. Obvezu objave javnosti informacija propisanih ovim Pravilima dužna je ispunjavati osoba na temelju čijeg je zahtjeva financijski instrument primljen u trgovinu na CE Enter tržište.
 5. Odredbe ZTK i drugih propisa te podzakonskih akata donesenih na osnovu tih propisa koje se odnose na zlouporabu tržišta primjenjuju se na trgovanje na CE Enter tržištu.
top 10 po prometu
 • Po prometu
 • Top 10
 • Top 10
kratki izvještaj za 20.08.2018.
Kratki izvještaj za 20.08.2018.

Sveukupni promet 95.020 Kn
Redovni promet 95.020 Kn
Dionice 95.020 Kn
Obveznice 0 Kn
Blok promet 0 Kn
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija