Sektorska klasifikacija

Oznaka Naziv Broj dionica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 512.145.120 3.615
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 271.094.320 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 8.137.126.536 400.671
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 205.479.503 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 7 62.078.459 23.818
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.500.000.000 84.445
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 365.012.924 0
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.514.787 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 70.871.816 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.652.929.585 37.977
CJ Proizvodnje električne opreme 5 2.372.926.160 67.907
CJ Proizvodnje električne opreme 1 37.442.160 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.161.821.447 73.450
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 14.826.024 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 45.994.200 0
F Građevinarstvo 6 696.854.908 181.297
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.081.527.689 815
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 264.819.688 110.997
H Prijevoz i skladištenje 10 9.510.043.636 547.269
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.834.404.764 1.589.265
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 26.340.487 0
JB Telekomunikacije 2 14.936.326.837 198.070
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 21 36.411.568.780 27.057
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 975.425.400 0
L Poslovanje nekretninama 1 493.965.412 106.576
L Poslovanje nekretninama 1 141.563.400 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 4 8.536.084.830 325.752
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.453.366.034 3.640
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 168.156.266 30.060
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 43.290.000 2.860
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 633.042.000 0
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija