Sektorska klasifikacija

Oznaka Naziv Broj dionica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 829.657.087 17.500
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 8.458.196.607 343.705
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 52.106.646 1.034
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.500.000.000 55.222
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 345.502.417 0
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 6.983.804 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 72.373.616 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.662.105.205 164.136
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.341.304.193 145.104
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.039.041.612 43.560
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 62.462.874 0
F Građevinarstvo 6 812.510.084 142.288
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 4.129.389.621 33.091
H Prijevoz i skladištenje 10 8.867.792.716 138.501
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 21.615.772.031 2.481.495
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 26.244.936 0
JB Telekomunikacije 2 14.530.269.489 358.900
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 23 35.072.476.914 33.064
L Poslovanje nekretninama 2 691.258.160 6.136
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 10 10.460.362.379 2.229.659
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 223.142.968 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 644.149.111 0
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija