Sektorska klasifikacija

Oznaka Naziv Broj dionica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 382.933.154 61.845
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 271.071.109 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.763.281.906 545.977
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 197.919.524 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 7 51.915.591 1.824
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.500.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 232.289.715 31.048
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 11.038.916 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 45.054.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.546.903.905 207.611
CJ Proizvodnje električne opreme 5 2.225.550.939 45.180
CJ Proizvodnje električne opreme 1 36.625.487 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.130.780.018 24.654
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 14.826.024 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 42.708.900 0
F Građevinarstvo 4 522.376.409 272.568
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.033.063.330 68.191
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 2 272.902.695 3.738
H Prijevoz i skladištenje 10 9.267.587.899 321.152
H Prijevoz i skladištenje 1 37.605.431 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.288.477.216 53.372.920
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 31.372.865 0
JB Telekomunikacije 2 13.864.784.633 199.413
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 35.980.749.561 96.948
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 974.882.500 2.690
L Poslovanje nekretninama 1 567.086.170 0
L Poslovanje nekretninama 1 140.175.000 5.460
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 4 7.670.227.404 703.881
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.424.103.217 142.067
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 131.898.338 4.452
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 39.960.000 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 571.964.553 20.600
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija