Sektorska klasifikacija

Oznaka Naziv Broj dionica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 920.412.079 96.473
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 13.619.293.388 4.549.330
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 64.737.859 40.996
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 247.162.993 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 30.500.000.000 92.784
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 3 547.654.559 21.640
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 15.544.596 6.900
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 88.514.992 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.813.114.271 249.920
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.572.996.146 338.469
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.070.820.618 810.056
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 76.447.403 0
F Građevinarstvo 6 893.061.998 895.507
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 5.077.302.091 623.810
H Prijevoz i skladištenje 10 9.970.465.272 192.565
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 20.614.623.309 976.328
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 27.423.404 0
JB Telekomunikacije 2 14.993.442.348 1.689.986
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 42.920.129.235 404.169
L Poslovanje nekretninama 2 670.574.155 118.914
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 10 10.274.615.786 2.550.579
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 296.740.875 51.432
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 721.890.000 0
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija