Sektorska klasifikacija

Oznaka Naziv Broj dionica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 985.902.795 286.493
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 9.109.327.715 2.823.801
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 53.239.431 3.354
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 213.400.886 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 27.000.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 361.172.908 25.894
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.517.040 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 73.875.416 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.817.497.735 1.017.349
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.504.649.206 1.567.722
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.056.041.079 238.542
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 73.828.906 2.481
F Građevinarstvo 6 816.521.732 89.444
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 4.379.599.318 2.407.509
H Prijevoz i skladištenje 10 9.319.582.852 1.792.295
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 20.258.392.425 2.648.978
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 27.349.086 0
JB Telekomunikacije 2 14.731.582.353 1.311.836
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 37.845.052.949 757.739
L Poslovanje nekretninama 2 627.891.187 1.999
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 10 10.546.391.557 2.113.684
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 221.361.143 63.203
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 655.487.226 0
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija