Sektorska klasifikacija

Oznaka Naziv Broj dionica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 545.742.231 0
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 271.094.320 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 7.911.444.908 128.383
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 197.975.682 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 7 58.527.952 4.857
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 221.455.572 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 33.500.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 313.828.304 18.691
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.514.787 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 52.563.000 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.555.715.393 53.240
CJ Proizvodnje električne opreme 5 2.178.823.365 0
CJ Proizvodnje električne opreme 1 35.326.678 0
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.129.664.486 518.477
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 14.826.024 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 42.708.900 0
F Građevinarstvo 6 620.960.764 51.802
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.116.166.352 7.385
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 275.135.642 49.569
H Prijevoz i skladištenje 10 9.103.833.123 487.938
H Prijevoz i skladištenje 1 37.605.431 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.622.886.023 2.116.756
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 26.308.637 249
JB Telekomunikacije 2 14.205.990.890 969.644
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 21 36.131.901.379 17.917
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 976.173.000 8.255
L Poslovanje nekretninama 1 545.670.328 5.889
L Poslovanje nekretninama 1 142.898.400 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 4 8.429.487.494 743.638
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.420.982.489 56.922
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 147.290.160 38.576
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 42.457.500 0
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 611.163.180 0
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija