Sektorska klasifikacija

Oznaka Naziv Broj dionica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 1.120.398.637 84.789
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 19 12.177.955.162 2.608.066
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 55.701.402 28
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 213.400.886 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 26.650.000.000 31.981
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 413.686.640 3.836
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 13.517.040 0
CG Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 263.279.000 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 73.357.392 1.588
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.891.460.428 499.723
CJ Proizvodnje električne opreme 6 2.553.013.241 72.690
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.118.323.400 1.142.805
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 79.745.844 56.800
F Građevinarstvo 6 976.946.761 1.115.890
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 14 4.979.688.305 245.149
H Prijevoz i skladištenje 10 9.650.922.518 991.894
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  30 20.817.991.994 12.688.380
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 27.306.619 337
JB Telekomunikacije 2 14.531.065.228 1.922.343
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 42.990.462.002 426.056
L Poslovanje nekretninama 2 643.402.050 47.491
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 11 10.789.061.376 3.544.876
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 2 257.290.862 36.859
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 705.232.111 6.350
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija