Sektorska klasifikacija

Oznaka Naziv Broj dionica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 339.474.926 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 5.125.030.148 748.681
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 2 342.857.044 0
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 45.085.020 3.300
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 266.773.836 250
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 30.400.000.000 24.580
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 224.118.514 0
CF Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 11.264.200 0
CH Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 50.760.840 0
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.622.224.663 135.699
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.246.166.540 370.845
CJ Proizvodnje električne opreme 1 36.899.520 6.800
CL Proizvodnja transportne opreme 4 1.142.158.278 837.354
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 11.304.843 0
CM Ostala prerađivačka industrija, popravak i instaliranje strojeva i opreme 1 39.423.600 0
F Građevinarstvo 4 475.568.929 195.505
F Građevinarstvo 2 49.032.000 0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13 4.107.582.294 201.810
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 1 0 0
H Prijevoz i skladištenje 10 8.738.148.998 1.241.643
H Prijevoz i skladištenje 1 37.233.100 0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  31 22.908.819.708 1.697.322
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 2 31.011.893 0
JB Telekomunikacije 2 13.500.367.544 1.974.031
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 20 38.085.292.959 6.303
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 964.425.000 0
L Poslovanje nekretninama 1 583.765.175 0
L Poslovanje nekretninama 1 138.840.000 5.408
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 5 8.006.893.757 171.773
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 1.414.865.314 22.965
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 115.377.292 15.248
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 32.800.500 2.955
MC Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 0 0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 555.300.000 5.000
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija