Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.

Papiri isključeni iz trgovine

  • Sve
  • Fortis
  • Alter
  • X

Izvoz u CSV format

Simbol Izdavatelj ISIN Broj izdanih Nominala Datum prijama Datum prestanka prijama
TDZ-R-A Tvornica duhana Zagreb, dioničko društvo HRTDZ0RA0002 324.808 700,00 HRK 31.12.2009 23.02.2015
KRDN-R-A Kordun proizvodnja i promet metalne robe d.d. HRKRDNRA0000 256.320 50,00 HRK 04.04.2007 17.07.2009
LOVI-R-A Model pakiranja dioničko društvo za proizvodnju i promet kartonske i papirne ambalaže HRLOVIRA0007 419.506 200,00 HRK 06.10.1997 17.07.2009
HARG-R-A Grand Villa Argentina, dioničko društvo HRHARGRA0007 1.554.972 100,00 HRK 29.09.1999 17.07.2009
6RHMJ Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije HRRHMJAA0009 400.000.000 1,00 HRK 04.12.2000 01.10.2018
6RHMF Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFAA0003 644.750.000 1,00 HRK 24.10.2001 01.10.2018
SNHO-R-A SN Holding dioničko društvo za usluge HRSNHORA0001 2.670.000 40,00 HRK 08.02.2012 16.12.2015
KMKA-R-A KEMIKA d.d. HRKMKARA0001 95.259 300,00 HRK 31.03.2014 09.02.2015
TNPL-R-A Tankerska plovidba brodarsko dioničko društvo HRTNPLRA0003 558.537 600,00 HRK 20.05.2014 08.05.2016
EXPD-R-A Exportdrvo dioničko društvo za trgovinu, usluge i proizvodnju HREXPDRA0008 45.500 400,00 HRK 07.02.2014 09.02.2015
PRFC Proficio dioničko društvo za usluge HRPRFCRA0006 3.912.908 10,00 HRK 20.10.2009 01.10.2018
FRNK-R-A Franck prehrambena industrija. dioničko društvo HRFRNKRA0008 427.170 780,00 HRK 07.02.2014 08.05.2016
AHRV-R-A AUTO HRVATSKA dioničko društvo HRAHRVRA0008 21.212 500,00 HRK 28.07.2003 17.07.2009
HDUZ-R-A Hotel Dubrovnik, dioničko društvo za hotelijerstvo i ugostiteljstvo HRHDUZRA0006 267.200 380,00 HRK 14.05.2015 08.05.2016
HRDH Hrvatski duhani dioničko društvo za uzgoj i obradu duhana HRHRDHRA0003 842.807 300,00 HRK 20.05.2010 01.10.2018
MLDN-R-A Mladina dioničko društvo za proizvodnju vina HRMLDNRA0004 96.098 300,00 HRK 12.12.2003 17.07.2009
KODS-R-A Kordun trgovačko dioničko društvo HRKODSRA0008 106.427 100,00 HRK 19.03.2004 17.07.2009
AGLG-R-A Agrolaguna dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet HRAGLGRA0004 58.487 2.500,00 HRK 21.06.2004 17.07.2009
VLHO-R-A Valamar grupa dioničko društvo za razvoj turizma HRVLHORA0008 6.610.114 0,00 HRK 27.04.2010 01.10.2014
INFS-R-A Infosistem d.d. izgradnja i održavanje informatičkih sustava HRINFSRA0001 53.091 50,00 HRK 03.08.2011 18.02.2016
VDMV-R-A Vodomaterijal dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu HRVDMVRA0002 60.084 100,00 HRK 15.05.2006 17.07.2009
MTEL-O-097A Metronet telekomunikacije d.d. HRMTELO097A7 120.000.000 1,00 HRK 01.08.2006 22.07.2009
MMTZ-R-A Montmontaža dioničko društvo za inženjering i izgradnju HRMMTZRA0001 8.028 3.500,00 HRK 13.09.2006 08.02.2012
HOTR-O-941A Hospitalija trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge HRHOTRO941A5 75.000.000 1,00 HRK 06.10.2006 05.10.2009
TIMT-R-A Dalekovod tvornica istegnutih metala dioničko društvo HRTIMTRA0005 285.400 100,00 HRK 16.11.2006 18.08.2012
KOVA-P-A Končar - električni visokonaponski aparati d.d. HRKOVAPA0008 16.446 300,00 HRK 17.01.2007 17.07.2009
KOVA-R-A Končar - električni visokonaponski aparati d.d. HRKOVARA0006 120.892 300,00 HRK 17.01.2007 17.07.2009
KOTR2 Končar - mjerni transformatori, d.d. HRKOTRPA0003 54.264 300,00 HRK 23.04.2012 01.10.2018
KOTR-R-A Končar - mjerni transformatori, d.d. HRKOTRRA0001 36.165 300,00 HRK 08.05.2015 18.02.2016
TNER-R-A Tanker dioničko društvo za trgovinu HRTNERRA0000 78.000 100,00 HRK 02.11.2009 18.08.2012
KOMI-P-A Končar-montažni inženjering d.d. HRKOMIPA0001 19.706 300,00 HRK 17.04.2007 17.07.2009
KOMI-R-A Končar-montažni inženjering d.d. HRKOMIRA0009 19.719 300,00 HRK 17.04.2007 17.07.2009
ACM-R-A Autocentar-Merkur dioničko društvo za proizvodnju. vanjsku i unutarnju trgovinu HRACM0RA0002 143.553 100,00 HRK 16.06.1997 08.07.2010
ASC-R-A Autoservisni centar d.d. HRASC0RA0009 28.256 300,00 HRK 05.03.1998 17.07.2009
ATSK-R-A Autotransport Karlovac d.d. prijevoz-trgovina i putnička agencija HRATSKRA0006 92.000 200,00 HRK 26.01.2007 17.07.2009
AUSL-R-A Autoslavonija d.d. za trgovinu, popravak i održavanje motornih vozila i zastupanje u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti i osiguranju vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode HRAUSLRA0002 44.328 300,00 HRK 09.07.2001 17.07.2009
AUTR-R-A Autotransport dioničko društvo za prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu HRAUTRRA0005 586.673 30,00 HRK 08.06.2006 17.07.2009
BAOT-R-A Baotić dioničko društvo za trgovinu, popravak i održavanje vozila HRBAOTRA0001 43.740 400,00 HRK 12.12.2006 17.07.2009
BCIN Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja. dioničko društvo HRBCINRA0003 166.500 180,00 HRK 16.01.2003 01.10.2018
BDSS BRODOSPAS d.d. HRBDSSRA0005 372.331 230,00 HRK 17.08.2017 01.10.2018
BGAT-R-A Bagat-trgovina, dioničko društvo HRBGATRA0001 27.804 370,00 HRK 22.01.2003 17.07.2009
BRBA-P-A KentBank dioničko društvo HRBRBAPA0000 2.547 3.800,00 HRK 01.03.2006 09.02.2017
BRBA-R-A KentBank dioničko društvo HRBRBARA0008 10.934 3.800,00 HRK 04.04.2007 27.03.2012
CHGB-R-A Chromos tvornica grafičkih boja dioničko društvo HRCHGBRA0003 18.096 1.600,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
CNMR-R-A Cenmar dioničko društvo za proizvodnju, uzgoj i trgovinu ribe, rakova i školjaka HRCNMRRA0009 244.365 100,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
CROR-R-A Croatia records - hrvatska naklada zvuka i slike dioničko društvo HRCRORRA0003 114.066 200,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
DBPS-R-A Dubravica dioničko društvo za proizvodnju svinja HRDBPSRA0008 61.220 770,00 HRK 24.01.2006 09.09.2009
DHBJ-R-A EURODUHAN d. d. za trgovinu na veliko i malo, tehničke preglede, prodaju i servis motornih vozila i zastupanje u osiguranju HRDHBJRA0009 8.115 1.800,00 HRK 04.02.2008 18.08.2012
DIKL-R-A Drvna industrija Klana d.d. HRDIKLRA0003 10.657 3.500,00 HRK 21.06.2005 17.07.2009
DRMC-R-A Derma d.d. za proizvodnju crijeva, trgovinu, izvoz-uvoz HRDRMCRA0001 43.292 400,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
DRVP-R-A Drvoplast, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže HRDRVPRA0005 44.760 380,00 HRK 01.10.1999 09.09.2009
EKOM-R-A Eko međimurje dioničko društvo za energetiku, keramiku i opremu HREKOMRA0003 70.238 400,00 HRK 09.12.2002 17.07.2009
ELKM-R-A Elektromaterijal dioničko društvo za trgovinu i usluge HRELKMRA0006 74.999 400,00 HRK 05.02.2002 17.07.2009
ELTR-R-A Elektroda Zagreb, tvornica dodatnih materijala za zavarivanje, dioničko društvo HRELTRRA0002 83.879 300,00 HRK 04.12.2003 17.07.2009
ENRE-R-A Energoremont d.d. za obradu metala i usluge HRENRERA0007 44.110 300,00 HRK 27.05.1999 17.07.2009
ETZ-R-1 ETZ, ekonomsko tehnički zavod d.d. Osijek HRETZ0R10002 11.246 300,00 HRK 04.08.1999 09.09.2009
EUDS-R-A EURO DAUS d.d. za trgovinu i servis vozila HREUDSRA0008 71.182 200,00 HRK 04.02.2008 18.08.2012
GFZK-R-A Geofizika - dioničko društvo za geofizička istraživanja HRGFZKRA0007 92.460 300,00 HRK 14.12.2006 20.07.2010
GIPK-R-A Građevinarstvo i proizvodnja krk dioničko društvo HRGIPKRA0006 78.942 380,00 HRK 12.12.2006 17.07.2009
GRAF-R-A GRAFIČAR - d.d. HRGRAFRA0009 74.000 400,00 HRK 12.03.2014 09.02.2015
HBNV-R-A Hotel Bonavia d.d. Rijeka HRHBNVRA0001 85.863 100,00 HRK 06.06.2006 09.09.2009
HDBK-R-A Dubrovnik - Babin kuk dioničko društvo za hotelijersko-turističku djelatnost HRHDBKRA0006 1.765.010 300,00 HRK 27.08.2010 20.08.2013
HEMR-R-A Hemar dioničko društvo za proizvodnju i emitiranje radio i tv programa HRHEMRRA0005 11.199 100,00 HRK 26.07.2006 17.07.2009
HPLT-R-A Hoteli Plat dioničko društvo za ugostiteljstvo, trgovinu i proizvodnju HRHPLTRA0001 197.255 300,00 HRK 02.02.2006 17.07.2009
HSPT-R-A Hospitalija dioničko društvo za izvoz, uvoz, zastupanje inozemnih tvrtki i trgovinu na veliko i malo HRHSPTRA0004 102.212 100,00 HRK 25.04.2002 09.09.2009
IGML-R-A Industrija gradjevnog materijala, igm dioničko društvo lepoglava HRIGMLRA0008 174.930 400,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
ISAU-R-A Istra - auto dioničko društvo za prijevoz robe u cestovnom prometu u zemlji i inozemstvu, remont i održavanje motornih vozila, export - import, špediciju, trgovinu, posredničke poslove HRISAURA0007 83.523 200,00 HRK 04.07.2011 18.02.2016
IVNC-R-A Ivančica dioničko društvo tvornica obuće HRIVNCRA0009 23.556 400,00 HRK 16.06.1997 08.07.2010
JLEN-R-A Jelen dioničko društvo industrija obuće HRJLENRA0008 66.268 400,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
KMEN-R-A Kamen dioničko društvo za proizvodnju i obradu kamena HRKMENRA0004 99.458 300,00 HRK 01.08.2003 17.07.2009
KTKA-R-A KOTKA d.d. HRKTKARA0004 33.077 800,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
LANA-R-A Lana-karlovačka tiskara dioničko društvo za tiskarske usluge i trgovinu HRLANARA0001 60.801 380,00 HRK 27.05.1999 17.07.2009
LCDS-R-A Lucidus dioničko društvo za usluge HRLCDSRA0001 2.531.200 100,00 HRK 07.02.2014 08.05.2016
LNIA-R-A Lonia trgovačko dioničko društvo HRLNIARA0003 100.297 200,00 HRK 28.07.1999 17.07.2009
MBTN-R-A Međimurje beton dioničko društvo za proizvodnju betonskih konstrukcija HRMBTNRA0008 53.309 200,00 HRK 01.03.2004 17.07.2009
MGKP-R-A MGK-pack dioničko društvo za proizvodnju ambalaže HRMGKPRA0000 219.862 200,00 HRK 01.09.2014 30.09.2015
MILS-R-A Mils, mljekara split dioničko društvo HRMILSRA0004 65.970 380,00 HRK 30.08.2006 17.07.2009
MIVA-R-A Vajda d.d. Čakovec HRMIVARA0002 64.930 410,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
MKTL-R-A Merkantile dioničko društvo zastupstva, inženjering, proizvodnja i trgovina HRMKTLRA0009 67.180 380,00 HRK 05.12.2006 08.07.2010
MNTK-R-A Montkemija d.d. za proizvodnju i montažu proizvoda iz polimera i metala, graditeljstvo i trgovinu HRMNTKRA0007 47.494 300,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
PRRD-R-A Prerada dioničko društvo za skladištenje, mlinarstvo i industrijsku proizvodnju stočne hrane HRPRRDRA0001 161.846 300,00 HRK 09.07.1999 17.07.2009
PZC-R-A Poduzeće za ceste Split dioničko društvo HRPZC0RA0002 49.500 380,00 HRK 14.10.2005 17.07.2009
PZCV-R-A PZC Varaždin d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu cesta HRPZCVRA0006 156.895 100,00 HRK 13.07.2006 17.07.2009
RBAG-R-A Riba dioničko društvo za proizvodnju i uzgoj ribe i riblje mlađi HRRBAGRA0003 20.318 400,00 HRK 21.08.2007 09.09.2009
RBA-P-A Raiffeisenbank Austria d.d. HRRBA0PA0005 7.750 10.000,00 HRK 15.07.2008 17.07.2009
RCNC-R-A Računski centar dioničko društvo HRRCNCRA0001 8.049 300,00 HRK 06.05.2003 17.07.2009
RVRA-R-A Rivijera hoteli i kampovi d.d. HRRVRARA0006 277.161 330,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
RZVL-R-A Farmal - farmaceutsko dioničko društvo HRRZVLRA0003 128.258 300,00 HRK 26.03.2003 09.09.2009
SEM-R-A Linijska nacionalna plovidba d.d. HRSEM0RA0000 413.383 10,00 HRK 02.11.2009 22.07.2013
SLAX-R-A Silax d.d. za rekreaciju HRSLAXRA0009 94.494 100,00 HRK 19.05.2008 17.07.2009
SLGA-R-A Sloga tvornica obuće d.d. HRSLGARA0000 358.404 90,00 HRK 22.09.2008 17.07.2009
SLTR-R-A Slavijatrans dioničko društvo za prijevoz i trgovinu HRSLTRRA0006 80.470 300,00 HRK 17.11.2003 17.07.2009
SM86-R-A SEM 1986 dioničko društvo za elektronički inženjering i usluge HRSM86RA0006 136.432 120,00 HRK 14.08.2012 02.08.2016
SMBA-R-A Samoborska banka dioničko društvo HRSMBARA0004 70.354 700,00 HRK 11.09.2006 17.07.2009
SOUC-R-A Son-ugo-cor dioničko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu HRSOUCRA0007 89.150 400,00 HRK 20.04.2006 17.07.2009
SPNV Spin Valis d.d. za proizvodnju namještaja, piljene građe i elemenata, Požega, industrijska 24 HRSPNVRA0002 65.706 440,00 HRK 03.08.2011 01.10.2018
SPPL-R-A Splitska plovidba, dioničko društvo - međunarodni pomorski prijevoz HRSPPLRA0002 187.767 300,00 HRK 02.07.2001 17.07.2009
STPL-R-A STRAŽAPLASTIKA d.d. HRSTPLRA0008 71.589 400,00 HRK 20.05.2014 09.02.2015
THMT-R-A TEHNOMONT d.d. HRTHMTRA0006 268.321 300,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
TKZD-R-A Tvornica kruha Zadar d.d. za proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda HRTKZDRA0004 47.890 370,00 HRK 24.09.2007 17.07.2009
TRGS TRGOSTIL, d.d. HRTRGSRA0003 74.030 600,00 HRK 21.11.2017 01.10.2018
TRST-R-A Trast međunarodno otpremništvo, dioničko društvo HRTRSTRA0008 12.148 2.000,00 HRK 08.02.2007 17.07.2009
TSHC Tvornica stočne hrane dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane HRTSHCRA0009 13.551 2.900,00 HRK 09.01.2013 01.10.2018
TUPD-R-A Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. HRTUPDRA0004 149.820 200,00 HRK 01.09.2014 30.09.2015
URIH-R-A Urbanistički institut Hrvatske dioničko društvo za prostorno planiranje i uređenje prostora HRURIHRA0001 22.898 300,00 HRK 24.09.1999 17.07.2009
UTEN-R-A Vossloh utenzilija, proizvodnja lanaca, transportera i pričvrsnog pribora d.d. HRUTENRA0005 27.308 300,00 HRK 27.05.1999 09.09.2009
VISK-R-A Vis konfekcija d.d. društvo za proizvodnju i prodaju konfekcije, vanjsku i unutarnju trgovinu, financijski inženjering, međunarodnu špediciju i prijevoz u cestovnom prometu HRVISKRA0004 18.494 1.500,00 HRK 18.08.2000 17.07.2009
VLVI-R-A Vinoplod-vinarija, dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića HRVLVIRA0008 11.146 2.600,00 HRK 08.02.2007 08.07.2010
VPRV-R-A VELEPROMET VUKOVAR d.d. HRVPRVRA0003 409.145 40,00 HRK 23.07.2015 08.05.2016
VSK-R-A Banka kovanica dioničko društvo HRVSK0RA0008 1.123.602 100,00 HRK 12.12.2003 17.07.2009
VZVJ-R-A Varaždinske vijesti dioničko društvo HRVZVJRA0001 9.675 300,00 HRK 01.06.2005 17.07.2009
ZEP-R-A Zagrebačko elektrotehničko poduzeće, dioničko društvo za elektromontažu, proizvodnjui projektiranje HRZEP0RA0008 63.628 370,00 HRK 11.11.2011 18.02.2016
ZSZG-R-A Zaštita - Zagreb dioničko društvo za zaštitarsku djelatnost HRZSZGRA0005 5.778 1.880,00 HRK 31.10.2002 17.07.2009
ADBK-R-A Auto-Dubrovnik dioničko društvo za remontno-servisne i trgovačke usluge HRADBKRA0003 60.073 300,00 HRK 07.12.2011 18.02.2016
AGED-R-A Agram educa dioničko društvo za usluge i trgovinu HRAGEDRA0006 41.000 1.000,00 HRK 20.02.2007 18.08.2012
ED63-R-A Euro Daus 1963 d.d. za trgovinu, servis vozila i putničke agencije HRED63RA0000 71.182 200,00 HRK 19.02.2008 17.07.2009
KOSN-R-A Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. HRKOSNRA0006 39.216 300,00 HRK 12.11.2012 10.12.2015
KOSN-P-A Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. HRKOSNPA0008 26.383 300,00 HRK 03.06.2015 10.12.2015
NEXE Nexe grupa d.d. za upravljanje društvima HRNEXERA0009 9.463.780 10,00 HRK 21.02.2017 01.10.2018
PSMR-R-A Pismorad dioničko društvo za izradu raznovrsnih proizvoda namijenjenih sigurnom kretanju sudionika u prometu i ostalih proizvoda vizualne signalizacije HRPSMRRA0009 23.290 370,00 HRK 15.05.2007 09.02.2017
EHOS EUROHERC osiguranje d.d. HREHOSRA0002 305.010 200,00 HRK 14.03.2016 03.03.2018
ISGF-P-B Istragrafika dioničko društvo za proizvodnju papira i kartona, proizvoda od papira i kartona te izdavačku i tiskarsku djelatnost HRISGFPB0001 54.639 200,00 HRK 30.05.2007 17.07.2009
VGVI-R-A Vrgorka-vinarija dioničko društvo za proizvodnju pića, poljoprivredu i trgovinu HRVGVIRA0005 29.936 380,00 HRK 01.06.2007 09.09.2009
BJPL-R-A Bojoplast građevina i trgovina HRBJPLRA0009 8.628 370,00 HRK 25.10.2007 17.07.2009
UCMA-R-A Učka - Marjan d.d. za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu HRUCMARA0009 81.015 100,00 HRK 07.11.2007 17.07.2009
TRMP-R-A TERMOPLIN dioničko društvo HRTRMPRA0008 50.013 400,00 HRK 12.11.2007 17.07.2009
BRNI-R-A BRIONI d. d. za javni cestovni prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu HRBRNIRA0006 55.520 300,00 HRK 02.01.2008 17.07.2009
CBUS-R-A CROATIA - BUS dioničko društvo za prijevoz putnika u tuzemnom i inozemnom cestovnom prometu. remont i servis za pranje i podmazivanje. putnička agencija - u stečaju HRCBUSRA0002 239.603 370,00 HRK 02.01.2008 17.07.2009
GPZG-R-A ZAGORJE d.d. za izvođenje svih vrsta građevinskih radova HRGPZGRA0001 33.080 380,00 HRK 18.01.2008 17.07.2009
LKZD-R-A LUKA ZADAR, dioničko društvo za pružanje prekrcajnih usluga i usluga u pomorskom prometu HRLKZDRA0002 106.246 200,00 HRK 18.11.2014 30.09.2015
ZRNS-R-A Zrinski d.d. za grafičku i nakladničku djelatnost HRZRNSRA0006 64.176 400,00 HRK 06.03.2008 09.09.2009
CDBA-R-A CREDO banka d.d. HRCDBARA0003 300.080 400,00 HRK 27.03.2008 17.07.2009
LMPR-R-A Lipa Mill proizvodnja d.d. za preradu papira HRLMPRRA0006 70.833 360,00 HRK 30.04.2008 09.09.2009
DSNE-R-A Donje Svetice nekretnine d.d. za poslovanje nekretninama HRDSNERA0007 70.833 360,00 HRK 30.04.2008 09.09.2009
PAUL-R-A Paulana d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge HRPAULRA0005 43.264 500,00 HRK 05.05.2008 17.07.2009
CSKA-R-A Ceste Karlovac d.d. za održavanje, zaštitu i izgradnju cesta, građevinarstvo i projektiranje HRCSKARA0005 95.095 100,00 HRK 23.06.2008 17.07.2009
SEM-O-101A Linijska nacionalna plovidba d.d. HRSEM0O101A0 15.000.000 1,00 HRK 02.09.2008 17.07.2009
CRSK-R-A Cresanka d.d. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu HRCRSKRA0006 28.978 1.870,00 HRK 16.09.2008 17.07.2009
STTS-R-A Split Tours d.d. za turizam HRSTTSRA0007 30.250 10,00 HRK 31.10.2008 17.07.2009
DDAP-R-A Đuro Đaković Aparati d.d. za proizvodnju, usluge i vanjskotrgovinski promet HRDDAPRA0006 35.396 100,00 HRK 31.10.2008 17.07.2009
INOV-R-A iNOVINE dioničko društvo HRINOVRA0005 143.716 0,00 HRK 01.12.2008 08.07.2010
OTPZ-R-A Otpremničko poduzeće Zagreb d.d. za prijevoz robe u cestovnom prometu HROTPZRA0006 68.380 380,00 HRK 29.12.2008 17.07.2009
LVRG-R-A Lovački rog d.d. za ugostiteljstvo i turizam HRLVRGRA0006 70.169 300,00 HRK 18.10.2010 09.08.2011
ATPT-R-A ATP - IGREC transporti d.d. Varaždin HRATPTRA0000 35.200 300,00 HRK 29.12.2008 09.09.2009
RZVI-R-A Razvitak d.d. u stečaju HRRZVIRA0008 2.123.040 10,00 HRK 18.11.2010 23.05.2016
HMNS-R-A Humanitas d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge HRHMNSRA0003 1.649.663 10,00 HRK 25.11.2010 21.09.2016
GBRT Gabarit d.d. za građevinske radove i trgovinu HRGBRTRA0002 68.100 10,00 HRK 25.11.2010 03.03.2018
EPLT Europlantaže dioničko društvo za proizvodnju i usluge HREPLTRA0004 2.321.088 10,00 HRK 05.01.2011 14.02.2018
OPEK Opeka d.d. za proizvodnju i promet građevinskog materijala HROPEKRA0000 911.000 100,00 HRK 14.02.2011 25.08.2017
ASER-R-A AUTOMEHANIKA SERVISI d.d. za popravak i održavanje cestovnih motornih vozila HRASERRA0006 26.843 400,00 HRK 07.12.2011 18.02.2016
SLDR-R-A Sladorana tvornica šećera - dioničko društvo HRSLDRRA0004 3.306.002 100,00 HRK 14.02.2012 11.12.2012
EGB-S-DAX1 Erste Group Bank AG AT0000A0WR73 1.000.000 0,00 HRK 21.09.2012 30.09.2013
EGB-S-TLDX Erste Group Bank AG AT0000A0WR57 250.000 0,00 HRK 21.09.2012 30.09.2013
EGB-S-TSDX Erste Group Bank AG AT0000A0WR65 250.000 0,00 HRK 21.09.2012 09.05.2013
EGB-S-GLD1 Erste Group Bank AG AT0000A0X988 1.000.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TSGD Erste Group Bank AG AT0000A0X962 200.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TLGD Erste Group Bank AG AT0000A0X947 200.000 0,00 HRK 09.10.2012 15.04.2013
EGB-S-TSWL Erste Group Bank AG AT0000A0X970 250.000 0,00 HRK 09.10.2012 19.07.2013
EGB-S-WTI1 Erste Group Bank AG AT0000A0X996 1.000.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TLWL Erste Group Bank AG AT0000A0X954 250.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-SDX1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHC3 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 02.01.2013
EGB-S-LDX1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHA7 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-LBU1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHB5 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SBU1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHD1 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-LGD1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP74 200.000 0,00 HRK 28.11.2012 21.12.2012
EGB-S-SWL1 Erste Group Bank AG AT0000A0XPA0 250.000 0,00 HRK 28.11.2012 17.01.2013
EGB-S-LWL1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP82 250.000 0,00 HRK 28.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SGD1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP90 200.000 0,00 HRK 28.11.2012 30.09.2013
MESR-R-A Meso-rad dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge HRMESRRA0002 133.102 100,00 HRK 10.12.2012 09.02.2015
EGB-S-SUS1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEM7 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-LDX2 Erste Group Bank AG AT0000A0YEN5 250.000 0,00 HRK 15.01.2013 30.09.2013
EGB-S-LEU1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEJ3 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-LUS1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEK1 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 25.01.2013
EGB-S-SEU1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEL9 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-SGD2 Erste Group Bank AG AT0000A107W9 100.000 0,00 HRK 25.04.2013 30.09.2013
EGB-S-LGD2 Erste Group Bank AG AT0000A107V1 100.000 0,00 HRK 25.04.2013 26.06.2013
EGB-S-LSL1 Erste Group Bank AG AT0000A10CN3 500.000 0,00 HRK 17.05.2013 20.06.2013
EGB-S-SSL1 Erste Group Bank AG AT0000A10CP8 500.000 0,00 HRK 17.05.2013 31.03.2014
EGB-S-SDX2 Erste Group Bank AG AT0000A10CG7 250.000 0,00 HRK 17.05.2013 23.05.2013
EGB-S-SDX3 Erste Group Bank AG AT0000A10GZ8 250.000 0,00 HRK 27.05.2013 07.11.2013
EGB-S-LDX3 Erste Group Bank AG AT0000A10GY1 250.000 0,00 HRK 27.05.2013 24.06.2013
EGB-S-LEG1 Erste Group Bank AG AT0000A10KN6 100.000 0,00 HRK 11.06.2013 24.06.2013
EGB-S-LDX4 Erste Group Bank AG AT0000A10KK2 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 13.06.2013
EGB-S-LBU2 Erste Group Bank AG AT0000A10KP1 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 24.06.2013
EGB-S-SBU2 Erste Group Bank AG AT0000A10KW7 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.03.2014
EGB-S-SWL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KY3 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.06.2013
EGB-S-SDX4 Erste Group Bank AG AT0000A10KS5 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 19.09.2013
EGB-S-LSL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KR7 500.000 0,00 HRK 11.06.2013 20.06.2013
EGB-S-SEG1 Erste Group Bank AG AT0000A10KV9 100.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.01.2014
EGB-S-LGD3 Erste Group Bank AG AT0000A10KQ9 10.000 0,00 HRK 11.06.2013 31.03.2014
EGB-S-SSL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KX5 500.000 0,00 HRK 11.06.2013 28.08.2013
EGB-S-LSP2 Erste Group Bank AG AT0000A10KM8 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-LSP1 Erste Group Bank AG AT0000A10KL0 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-SSP1 Erste Group Bank AG AT0000A10KU1 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-SSP2 Erste Group Bank AG AT0000A10KT3 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-LHT1 Erste Group Bank AG AT0000A10MP7 200.000 0,00 HRK 21.06.2013 12.07.2013
EGB-S-LHT2 Erste Group Bank AG AT0000A10MN2 200.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-SHT1 Erste Group Bank AG AT0000A10MQ5 100.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-SHT2 Erste Group Bank AG AT0000A10MR3 100.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-LWL2 Erste Group Bank AG AT0000A10ZN4 250.000 0,00 HRK 31.07.2013 27.11.2013
EGB-S-LEG2 Erste Group Bank AG AT0000A10ZQ7 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LGD4 Erste Group Bank AG AT0000A10ZH6 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LSL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZJ2 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-SWL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZP9 250.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LSL4 Erste Group Bank AG AT0000A10ZK0 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-SGD3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZL8 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 26.08.2013
EGB-S-SSL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZM6 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 19.08.2013
EGB-S-LGD5 Erste Group Bank AG AT0000A11UX2 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-LBU3 Erste Group Bank AG AT0000A11UU8 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSL5 Erste Group Bank AG AT0000A11UY0 500.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-SGD4 Erste Group Bank AG AT0000A11UZ7 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LBU4 Erste Group Bank AG AT0000A11UV6 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SBU3 Erste Group Bank AG AT0000A11UW4 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 26.09.2013
EGB-S-SGD5 Erste Group Bank AG AT0000A11V03 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SWL4 Erste Group Bank AG AT0000A11UP8 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SSL4 Erste Group Bank AG AT0000A11V11 500.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SSP4 Erste Group Bank AG AT0000A11UN3 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 25.11.2013
EGB-S-SSP3 Erste Group Bank AG AT0000A11UM5 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-SDX5 Erste Group Bank AG AT0000A11UT0 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-LWL3 Erste Group Bank AG AT0000A11UL7 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 23.10.2013
EGB-S-LDX7 Erste Group Bank AG AT0000A11US2 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSP4 Erste Group Bank AG AT0000A11UK9 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LDX6 Erste Group Bank AG AT0000A11UR4 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSP3 Erste Group Bank AG AT0000A11UJ1 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LDX5 Erste Group Bank AG AT0000A11UQ6 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
JDGL-R-A JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d. HRJDGLRA0008 1.179.080 100,00 HRK 17.02.2014 09.02.2015
MTSM-R-A MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. HRMTSMRA0000 5.241 3.600,00 HRK 12.03.2014 09.02.2015
HRUC-R-A HERUC d.d. HRHRUCRA0007 106.719 200,00 HRK 20.05.2014 09.02.2015
PVCM PEVEC d.d. HRPVCMRA0001 1.305.817 100,00 HRK 09.05.2016 03.01.2018
RDNK RADNIK d.d. HRRDNKRA0000 144.565 700,00 HRK 08.06.2017 03.03.2018
IMBA-R-A IMEX BANKA d.d. HRIMBARA0006 1.433.352 100,00 HRK 03.02.2015 18.02.2016
LULG LUX ULAGANJA d.d. HRLULGRA0003 22.250 1.200,00 HRK 06.02.2015 01.10.2018
PCTS SN PECTINATUS dioničko društvo za usluge HRPCTSRA0009 17.800 1.500,00 HRK 06.02.2015 01.10.2018
KOEL-R-A KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.d. HRKOELRA0004 156.756 300,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
KOMK-R-A KONČAR - Metalne konstrukcije d.d. HRKOMKRA0005 82.152 300,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
KOIN-R-A KONČAR - INEM, d.d. HRKOINRA0008 123.756 340,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
IFNK-R-A Info poslovne nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama HRIFNKRA0009 53.091 350,00 HRK 17.11.2015 02.08.2016
EPLT2 Europlantaže dioničko društvo za proizvodnju i usluge HREPLTPA0006 1.777.040 10,00 HRK 10.12.2015 14.02.2018
GAMA SNH GAMA d.d. HRGAMARA0009 17.800 0,00 HRK 22.12.2015 01.10.2018
DELT ICF d.d. HRDELTRA0008 25.673 0,00 HRK 22.12.2015 01.10.2018
SNHA SNH ALFA d.d. HRSNHARA0007 17.800 0,00 HRK 22.12.2015 01.10.2018
BETA SNH BETA d.d. HRBETARA0003 2.670.000 0,00 HRK 22.12.2015 01.10.2018
DRNI-R-A DRNIŠPLAST d.d. HRDRNIRA0004 61.490 100,00 HRK 01.02.2016 09.02.2017
Simbol Izdavatelj ISIN Broj izdanih Nominala Datum prijama Datum prestanka prijama
TDZ-R-A Tvornica duhana Zagreb, dioničko društvo HRTDZ0RA0002 324.808 700,00 HRK 31.12.2009 23.02.2015
KRDN-R-A Kordun proizvodnja i promet metalne robe d.d. HRKRDNRA0000 256.320 50,00 HRK 04.04.2007 17.07.2009
LOVI-R-A Model pakiranja dioničko društvo za proizvodnju i promet kartonske i papirne ambalaže HRLOVIRA0007 419.506 200,00 HRK 06.10.1997 17.07.2009
HARG-R-A Grand Villa Argentina, dioničko društvo HRHARGRA0007 1.554.972 100,00 HRK 29.09.1999 17.07.2009
6RHMJ Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije HRRHMJAA0009 400.000.000 1,00 HRK 04.12.2000 01.10.2018
6RHMF Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFAA0003 644.750.000 1,00 HRK 24.10.2001 01.10.2018
SNHO-R-A SN Holding dioničko društvo za usluge HRSNHORA0001 2.670.000 40,00 HRK 08.02.2012 16.12.2015
KMKA-R-A KEMIKA d.d. HRKMKARA0001 95.259 300,00 HRK 31.03.2014 09.02.2015
TNPL-R-A Tankerska plovidba brodarsko dioničko društvo HRTNPLRA0003 558.537 600,00 HRK 20.05.2014 08.05.2016
EXPD-R-A Exportdrvo dioničko društvo za trgovinu, usluge i proizvodnju HREXPDRA0008 45.500 400,00 HRK 07.02.2014 09.02.2015
PRFC Proficio dioničko društvo za usluge HRPRFCRA0006 3.912.908 10,00 HRK 20.10.2009 01.10.2018
FRNK-R-A Franck prehrambena industrija. dioničko društvo HRFRNKRA0008 427.170 780,00 HRK 07.02.2014 08.05.2016
AHRV-R-A AUTO HRVATSKA dioničko društvo HRAHRVRA0008 21.212 500,00 HRK 28.07.2003 17.07.2009
HDUZ-R-A Hotel Dubrovnik, dioničko društvo za hotelijerstvo i ugostiteljstvo HRHDUZRA0006 267.200 380,00 HRK 14.05.2015 08.05.2016
HRDH Hrvatski duhani dioničko društvo za uzgoj i obradu duhana HRHRDHRA0003 842.807 300,00 HRK 20.05.2010 01.10.2018
MLDN-R-A Mladina dioničko društvo za proizvodnju vina HRMLDNRA0004 96.098 300,00 HRK 12.12.2003 17.07.2009
KODS-R-A Kordun trgovačko dioničko društvo HRKODSRA0008 106.427 100,00 HRK 19.03.2004 17.07.2009
AGLG-R-A Agrolaguna dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet HRAGLGRA0004 58.487 2.500,00 HRK 21.06.2004 17.07.2009
VLHO-R-A Valamar grupa dioničko društvo za razvoj turizma HRVLHORA0008 6.610.114 0,00 HRK 27.04.2010 01.10.2014
INFS-R-A Infosistem d.d. izgradnja i održavanje informatičkih sustava HRINFSRA0001 53.091 50,00 HRK 03.08.2011 18.02.2016
VDMV-R-A Vodomaterijal dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu HRVDMVRA0002 60.084 100,00 HRK 15.05.2006 17.07.2009
MTEL-O-097A Metronet telekomunikacije d.d. HRMTELO097A7 120.000.000 1,00 HRK 01.08.2006 22.07.2009
MMTZ-R-A Montmontaža dioničko društvo za inženjering i izgradnju HRMMTZRA0001 8.028 3.500,00 HRK 13.09.2006 08.02.2012
HOTR-O-941A Hospitalija trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge HRHOTRO941A5 75.000.000 1,00 HRK 06.10.2006 05.10.2009
TIMT-R-A Dalekovod tvornica istegnutih metala dioničko društvo HRTIMTRA0005 285.400 100,00 HRK 16.11.2006 18.08.2012
KOVA-P-A Končar - električni visokonaponski aparati d.d. HRKOVAPA0008 16.446 300,00 HRK 17.01.2007 17.07.2009
KOVA-R-A Končar - električni visokonaponski aparati d.d. HRKOVARA0006 120.892 300,00 HRK 17.01.2007 17.07.2009
KOTR2 Končar - mjerni transformatori, d.d. HRKOTRPA0003 54.264 300,00 HRK 23.04.2012 01.10.2018
KOTR-R-A Končar - mjerni transformatori, d.d. HRKOTRRA0001 36.165 300,00 HRK 08.05.2015 18.02.2016
TNER-R-A Tanker dioničko društvo za trgovinu HRTNERRA0000 78.000 100,00 HRK 02.11.2009 18.08.2012
KOMI-P-A Končar-montažni inženjering d.d. HRKOMIPA0001 19.706 300,00 HRK 17.04.2007 17.07.2009
KOMI-R-A Končar-montažni inženjering d.d. HRKOMIRA0009 19.719 300,00 HRK 17.04.2007 17.07.2009
ACM-R-A Autocentar-Merkur dioničko društvo za proizvodnju. vanjsku i unutarnju trgovinu HRACM0RA0002 143.553 100,00 HRK 16.06.1997 08.07.2010
ASC-R-A Autoservisni centar d.d. HRASC0RA0009 28.256 300,00 HRK 05.03.1998 17.07.2009
ATSK-R-A Autotransport Karlovac d.d. prijevoz-trgovina i putnička agencija HRATSKRA0006 92.000 200,00 HRK 26.01.2007 17.07.2009
AUSL-R-A Autoslavonija d.d. za trgovinu, popravak i održavanje motornih vozila i zastupanje u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti i osiguranju vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode HRAUSLRA0002 44.328 300,00 HRK 09.07.2001 17.07.2009
AUTR-R-A Autotransport dioničko društvo za prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu HRAUTRRA0005 586.673 30,00 HRK 08.06.2006 17.07.2009
BAOT-R-A Baotić dioničko društvo za trgovinu, popravak i održavanje vozila HRBAOTRA0001 43.740 400,00 HRK 12.12.2006 17.07.2009
BCIN Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja. dioničko društvo HRBCINRA0003 166.500 180,00 HRK 16.01.2003 01.10.2018
BDSS BRODOSPAS d.d. HRBDSSRA0005 372.331 230,00 HRK 17.08.2017 01.10.2018
BGAT-R-A Bagat-trgovina, dioničko društvo HRBGATRA0001 27.804 370,00 HRK 22.01.2003 17.07.2009
BRBA-P-A KentBank dioničko društvo HRBRBAPA0000 2.547 3.800,00 HRK 01.03.2006 09.02.2017
BRBA-R-A KentBank dioničko društvo HRBRBARA0008 10.934 3.800,00 HRK 04.04.2007 27.03.2012
CHGB-R-A Chromos tvornica grafičkih boja dioničko društvo HRCHGBRA0003 18.096 1.600,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
CNMR-R-A Cenmar dioničko društvo za proizvodnju, uzgoj i trgovinu ribe, rakova i školjaka HRCNMRRA0009 244.365 100,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
CROR-R-A Croatia records - hrvatska naklada zvuka i slike dioničko društvo HRCRORRA0003 114.066 200,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
DBPS-R-A Dubravica dioničko društvo za proizvodnju svinja HRDBPSRA0008 61.220 770,00 HRK 24.01.2006 09.09.2009
DHBJ-R-A EURODUHAN d. d. za trgovinu na veliko i malo, tehničke preglede, prodaju i servis motornih vozila i zastupanje u osiguranju HRDHBJRA0009 8.115 1.800,00 HRK 04.02.2008 18.08.2012
DIKL-R-A Drvna industrija Klana d.d. HRDIKLRA0003 10.657 3.500,00 HRK 21.06.2005 17.07.2009
DRMC-R-A Derma d.d. za proizvodnju crijeva, trgovinu, izvoz-uvoz HRDRMCRA0001 43.292 400,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
DRVP-R-A Drvoplast, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže HRDRVPRA0005 44.760 380,00 HRK 01.10.1999 09.09.2009
EKOM-R-A Eko međimurje dioničko društvo za energetiku, keramiku i opremu HREKOMRA0003 70.238 400,00 HRK 09.12.2002 17.07.2009
ELKM-R-A Elektromaterijal dioničko društvo za trgovinu i usluge HRELKMRA0006 74.999 400,00 HRK 05.02.2002 17.07.2009
ELTR-R-A Elektroda Zagreb, tvornica dodatnih materijala za zavarivanje, dioničko društvo HRELTRRA0002 83.879 300,00 HRK 04.12.2003 17.07.2009
ENRE-R-A Energoremont d.d. za obradu metala i usluge HRENRERA0007 44.110 300,00 HRK 27.05.1999 17.07.2009
ETZ-R-1 ETZ, ekonomsko tehnički zavod d.d. Osijek HRETZ0R10002 11.246 300,00 HRK 04.08.1999 09.09.2009
EUDS-R-A EURO DAUS d.d. za trgovinu i servis vozila HREUDSRA0008 71.182 200,00 HRK 04.02.2008 18.08.2012
GFZK-R-A Geofizika - dioničko društvo za geofizička istraživanja HRGFZKRA0007 92.460 300,00 HRK 14.12.2006 20.07.2010
GIPK-R-A Građevinarstvo i proizvodnja krk dioničko društvo HRGIPKRA0006 78.942 380,00 HRK 12.12.2006 17.07.2009
GRAF-R-A GRAFIČAR - d.d. HRGRAFRA0009 74.000 400,00 HRK 12.03.2014 09.02.2015
HBNV-R-A Hotel Bonavia d.d. Rijeka HRHBNVRA0001 85.863 100,00 HRK 06.06.2006 09.09.2009
HDBK-R-A Dubrovnik - Babin kuk dioničko društvo za hotelijersko-turističku djelatnost HRHDBKRA0006 1.765.010 300,00 HRK 27.08.2010 20.08.2013
HEMR-R-A Hemar dioničko društvo za proizvodnju i emitiranje radio i tv programa HRHEMRRA0005 11.199 100,00 HRK 26.07.2006 17.07.2009
HPLT-R-A Hoteli Plat dioničko društvo za ugostiteljstvo, trgovinu i proizvodnju HRHPLTRA0001 197.255 300,00 HRK 02.02.2006 17.07.2009
HSPT-R-A Hospitalija dioničko društvo za izvoz, uvoz, zastupanje inozemnih tvrtki i trgovinu na veliko i malo HRHSPTRA0004 102.212 100,00 HRK 25.04.2002 09.09.2009
IGML-R-A Industrija gradjevnog materijala, igm dioničko društvo lepoglava HRIGMLRA0008 174.930 400,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
ISAU-R-A Istra - auto dioničko društvo za prijevoz robe u cestovnom prometu u zemlji i inozemstvu, remont i održavanje motornih vozila, export - import, špediciju, trgovinu, posredničke poslove HRISAURA0007 83.523 200,00 HRK 04.07.2011 18.02.2016
IVNC-R-A Ivančica dioničko društvo tvornica obuće HRIVNCRA0009 23.556 400,00 HRK 16.06.1997 08.07.2010
JLEN-R-A Jelen dioničko društvo industrija obuće HRJLENRA0008 66.268 400,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
KMEN-R-A Kamen dioničko društvo za proizvodnju i obradu kamena HRKMENRA0004 99.458 300,00 HRK 01.08.2003 17.07.2009
KTKA-R-A KOTKA d.d. HRKTKARA0004 33.077 800,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
LANA-R-A Lana-karlovačka tiskara dioničko društvo za tiskarske usluge i trgovinu HRLANARA0001 60.801 380,00 HRK 27.05.1999 17.07.2009
LCDS-R-A Lucidus dioničko društvo za usluge HRLCDSRA0001 2.531.200 100,00 HRK 07.02.2014 08.05.2016
LNIA-R-A Lonia trgovačko dioničko društvo HRLNIARA0003 100.297 200,00 HRK 28.07.1999 17.07.2009
MBTN-R-A Međimurje beton dioničko društvo za proizvodnju betonskih konstrukcija HRMBTNRA0008 53.309 200,00 HRK 01.03.2004 17.07.2009
MGKP-R-A MGK-pack dioničko društvo za proizvodnju ambalaže HRMGKPRA0000 219.862 200,00 HRK 01.09.2014 30.09.2015
MILS-R-A Mils, mljekara split dioničko društvo HRMILSRA0004 65.970 380,00 HRK 30.08.2006 17.07.2009
MIVA-R-A Vajda d.d. Čakovec HRMIVARA0002 64.930 410,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
MKTL-R-A Merkantile dioničko društvo zastupstva, inženjering, proizvodnja i trgovina HRMKTLRA0009 67.180 380,00 HRK 05.12.2006 08.07.2010
MNTK-R-A Montkemija d.d. za proizvodnju i montažu proizvoda iz polimera i metala, graditeljstvo i trgovinu HRMNTKRA0007 47.494 300,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
PRRD-R-A Prerada dioničko društvo za skladištenje, mlinarstvo i industrijsku proizvodnju stočne hrane HRPRRDRA0001 161.846 300,00 HRK 09.07.1999 17.07.2009
PZC-R-A Poduzeće za ceste Split dioničko društvo HRPZC0RA0002 49.500 380,00 HRK 14.10.2005 17.07.2009
PZCV-R-A PZC Varaždin d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu cesta HRPZCVRA0006 156.895 100,00 HRK 13.07.2006 17.07.2009
RBAG-R-A Riba dioničko društvo za proizvodnju i uzgoj ribe i riblje mlađi HRRBAGRA0003 20.318 400,00 HRK 21.08.2007 09.09.2009
RBA-P-A Raiffeisenbank Austria d.d. HRRBA0PA0005 7.750 10.000,00 HRK 15.07.2008 17.07.2009
RCNC-R-A Računski centar dioničko društvo HRRCNCRA0001 8.049 300,00 HRK 06.05.2003 17.07.2009
RVRA-R-A Rivijera hoteli i kampovi d.d. HRRVRARA0006 277.161 330,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
RZVL-R-A Farmal - farmaceutsko dioničko društvo HRRZVLRA0003 128.258 300,00 HRK 26.03.2003 09.09.2009
SEM-R-A Linijska nacionalna plovidba d.d. HRSEM0RA0000 413.383 10,00 HRK 02.11.2009 22.07.2013
SLAX-R-A Silax d.d. za rekreaciju HRSLAXRA0009 94.494 100,00 HRK 19.05.2008 17.07.2009
SLGA-R-A Sloga tvornica obuće d.d. HRSLGARA0000 358.404 90,00 HRK 22.09.2008 17.07.2009
SLTR-R-A Slavijatrans dioničko društvo za prijevoz i trgovinu HRSLTRRA0006 80.470 300,00 HRK 17.11.2003 17.07.2009
SM86-R-A SEM 1986 dioničko društvo za elektronički inženjering i usluge HRSM86RA0006 136.432 120,00 HRK 14.08.2012 02.08.2016
SMBA-R-A Samoborska banka dioničko društvo HRSMBARA0004 70.354 700,00 HRK 11.09.2006 17.07.2009
SOUC-R-A Son-ugo-cor dioničko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu HRSOUCRA0007 89.150 400,00 HRK 20.04.2006 17.07.2009
SPNV Spin Valis d.d. za proizvodnju namještaja, piljene građe i elemenata, Požega, industrijska 24 HRSPNVRA0002 65.706 440,00 HRK 03.08.2011 01.10.2018
SPPL-R-A Splitska plovidba, dioničko društvo - međunarodni pomorski prijevoz HRSPPLRA0002 187.767 300,00 HRK 02.07.2001 17.07.2009
STPL-R-A STRAŽAPLASTIKA d.d. HRSTPLRA0008 71.589 400,00 HRK 20.05.2014 09.02.2015
THMT-R-A TEHNOMONT d.d. HRTHMTRA0006 268.321 300,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
TKZD-R-A Tvornica kruha Zadar d.d. za proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda HRTKZDRA0004 47.890 370,00 HRK 24.09.2007 17.07.2009
TRGS TRGOSTIL, d.d. HRTRGSRA0003 74.030 600,00 HRK 21.11.2017 01.10.2018
TRST-R-A Trast međunarodno otpremništvo, dioničko društvo HRTRSTRA0008 12.148 2.000,00 HRK 08.02.2007 17.07.2009
TSHC Tvornica stočne hrane dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane HRTSHCRA0009 13.551 2.900,00 HRK 09.01.2013 01.10.2018
TUPD-R-A Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. HRTUPDRA0004 149.820 200,00 HRK 01.09.2014 30.09.2015
URIH-R-A Urbanistički institut Hrvatske dioničko društvo za prostorno planiranje i uređenje prostora HRURIHRA0001 22.898 300,00 HRK 24.09.1999 17.07.2009
UTEN-R-A Vossloh utenzilija, proizvodnja lanaca, transportera i pričvrsnog pribora d.d. HRUTENRA0005 27.308 300,00 HRK 27.05.1999 09.09.2009
VISK-R-A Vis konfekcija d.d. društvo za proizvodnju i prodaju konfekcije, vanjsku i unutarnju trgovinu, financijski inženjering, međunarodnu špediciju i prijevoz u cestovnom prometu HRVISKRA0004 18.494 1.500,00 HRK 18.08.2000 17.07.2009
VLVI-R-A Vinoplod-vinarija, dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića HRVLVIRA0008 11.146 2.600,00 HRK 08.02.2007 08.07.2010
VPRV-R-A VELEPROMET VUKOVAR d.d. HRVPRVRA0003 409.145 40,00 HRK 23.07.2015 08.05.2016
VSK-R-A Banka kovanica dioničko društvo HRVSK0RA0008 1.123.602 100,00 HRK 12.12.2003 17.07.2009
VZVJ-R-A Varaždinske vijesti dioničko društvo HRVZVJRA0001 9.675 300,00 HRK 01.06.2005 17.07.2009
ZEP-R-A Zagrebačko elektrotehničko poduzeće, dioničko društvo za elektromontažu, proizvodnjui projektiranje HRZEP0RA0008 63.628 370,00 HRK 11.11.2011 18.02.2016
ZSZG-R-A Zaštita - Zagreb dioničko društvo za zaštitarsku djelatnost HRZSZGRA0005 5.778 1.880,00 HRK 31.10.2002 17.07.2009
ADBK-R-A Auto-Dubrovnik dioničko društvo za remontno-servisne i trgovačke usluge HRADBKRA0003 60.073 300,00 HRK 07.12.2011 18.02.2016
AGED-R-A Agram educa dioničko društvo za usluge i trgovinu HRAGEDRA0006 41.000 1.000,00 HRK 20.02.2007 18.08.2012
ED63-R-A Euro Daus 1963 d.d. za trgovinu, servis vozila i putničke agencije HRED63RA0000 71.182 200,00 HRK 19.02.2008 17.07.2009
KOSN-R-A Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. HRKOSNRA0006 39.216 300,00 HRK 12.11.2012 10.12.2015
KOSN-P-A Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. HRKOSNPA0008 26.383 300,00 HRK 03.06.2015 10.12.2015
NEXE Nexe grupa d.d. za upravljanje društvima HRNEXERA0009 9.463.780 10,00 HRK 21.02.2017 01.10.2018
PSMR-R-A Pismorad dioničko društvo za izradu raznovrsnih proizvoda namijenjenih sigurnom kretanju sudionika u prometu i ostalih proizvoda vizualne signalizacije HRPSMRRA0009 23.290 370,00 HRK 15.05.2007 09.02.2017
EHOS EUROHERC osiguranje d.d. HREHOSRA0002 305.010 200,00 HRK 14.03.2016 03.03.2018
ISGF-P-B Istragrafika dioničko društvo za proizvodnju papira i kartona, proizvoda od papira i kartona te izdavačku i tiskarsku djelatnost HRISGFPB0001 54.639 200,00 HRK 30.05.2007 17.07.2009
VGVI-R-A Vrgorka-vinarija dioničko društvo za proizvodnju pića, poljoprivredu i trgovinu HRVGVIRA0005 29.936 380,00 HRK 01.06.2007 09.09.2009
BJPL-R-A Bojoplast građevina i trgovina HRBJPLRA0009 8.628 370,00 HRK 25.10.2007 17.07.2009
UCMA-R-A Učka - Marjan d.d. za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu HRUCMARA0009 81.015 100,00 HRK 07.11.2007 17.07.2009
TRMP-R-A TERMOPLIN dioničko društvo HRTRMPRA0008 50.013 400,00 HRK 12.11.2007 17.07.2009
BRNI-R-A BRIONI d. d. za javni cestovni prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu HRBRNIRA0006 55.520 300,00 HRK 02.01.2008 17.07.2009
CBUS-R-A CROATIA - BUS dioničko društvo za prijevoz putnika u tuzemnom i inozemnom cestovnom prometu. remont i servis za pranje i podmazivanje. putnička agencija - u stečaju HRCBUSRA0002 239.603 370,00 HRK 02.01.2008 17.07.2009
GPZG-R-A ZAGORJE d.d. za izvođenje svih vrsta građevinskih radova HRGPZGRA0001 33.080 380,00 HRK 18.01.2008 17.07.2009
LKZD-R-A LUKA ZADAR, dioničko društvo za pružanje prekrcajnih usluga i usluga u pomorskom prometu HRLKZDRA0002 106.246 200,00 HRK 18.11.2014 30.09.2015
ZRNS-R-A Zrinski d.d. za grafičku i nakladničku djelatnost HRZRNSRA0006 64.176 400,00 HRK 06.03.2008 09.09.2009
CDBA-R-A CREDO banka d.d. HRCDBARA0003 300.080 400,00 HRK 27.03.2008 17.07.2009
LMPR-R-A Lipa Mill proizvodnja d.d. za preradu papira HRLMPRRA0006 70.833 360,00 HRK 30.04.2008 09.09.2009
DSNE-R-A Donje Svetice nekretnine d.d. za poslovanje nekretninama HRDSNERA0007 70.833 360,00 HRK 30.04.2008 09.09.2009
PAUL-R-A Paulana d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge HRPAULRA0005 43.264 500,00 HRK 05.05.2008 17.07.2009
CSKA-R-A Ceste Karlovac d.d. za održavanje, zaštitu i izgradnju cesta, građevinarstvo i projektiranje HRCSKARA0005 95.095 100,00 HRK 23.06.2008 17.07.2009
SEM-O-101A Linijska nacionalna plovidba d.d. HRSEM0O101A0 15.000.000 1,00 HRK 02.09.2008 17.07.2009
CRSK-R-A Cresanka d.d. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu HRCRSKRA0006 28.978 1.870,00 HRK 16.09.2008 17.07.2009
STTS-R-A Split Tours d.d. za turizam HRSTTSRA0007 30.250 10,00 HRK 31.10.2008 17.07.2009
DDAP-R-A Đuro Đaković Aparati d.d. za proizvodnju, usluge i vanjskotrgovinski promet HRDDAPRA0006 35.396 100,00 HRK 31.10.2008 17.07.2009
INOV-R-A iNOVINE dioničko društvo HRINOVRA0005 143.716 0,00 HRK 01.12.2008 08.07.2010
OTPZ-R-A Otpremničko poduzeće Zagreb d.d. za prijevoz robe u cestovnom prometu HROTPZRA0006 68.380 380,00 HRK 29.12.2008 17.07.2009
LVRG-R-A Lovački rog d.d. za ugostiteljstvo i turizam HRLVRGRA0006 70.169 300,00 HRK 18.10.2010 09.08.2011
ATPT-R-A ATP - IGREC transporti d.d. Varaždin HRATPTRA0000 35.200 300,00 HRK 29.12.2008 09.09.2009
RZVI-R-A Razvitak d.d. u stečaju HRRZVIRA0008 2.123.040 10,00 HRK 18.11.2010 23.05.2016
HMNS-R-A Humanitas d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge HRHMNSRA0003 1.649.663 10,00 HRK 25.11.2010 21.09.2016
GBRT Gabarit d.d. za građevinske radove i trgovinu HRGBRTRA0002 68.100 10,00 HRK 25.11.2010 03.03.2018
EPLT Europlantaže dioničko društvo za proizvodnju i usluge HREPLTRA0004 2.321.088 10,00 HRK 05.01.2011 14.02.2018
OPEK Opeka d.d. za proizvodnju i promet građevinskog materijala HROPEKRA0000 911.000 100,00 HRK 14.02.2011 25.08.2017
ASER-R-A AUTOMEHANIKA SERVISI d.d. za popravak i održavanje cestovnih motornih vozila HRASERRA0006 26.843 400,00 HRK 07.12.2011 18.02.2016
SLDR-R-A Sladorana tvornica šećera - dioničko društvo HRSLDRRA0004 3.306.002 100,00 HRK 14.02.2012 11.12.2012
MESR-R-A Meso-rad dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge HRMESRRA0002 133.102 100,00 HRK 10.12.2012 09.02.2015
JDGL-R-A JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d. HRJDGLRA0008 1.179.080 100,00 HRK 17.02.2014 09.02.2015
MTSM-R-A MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. HRMTSMRA0000 5.241 3.600,00 HRK 12.03.2014 09.02.2015
HRUC-R-A HERUC d.d. HRHRUCRA0007 106.719 200,00 HRK 20.05.2014 09.02.2015
PVCM PEVEC d.d. HRPVCMRA0001 1.305.817 100,00 HRK 09.05.2016 03.01.2018
RDNK RADNIK d.d. HRRDNKRA0000 144.565 700,00 HRK 08.06.2017 03.03.2018
IMBA-R-A IMEX BANKA d.d. HRIMBARA0006 1.433.352 100,00 HRK 03.02.2015 18.02.2016
LULG LUX ULAGANJA d.d. HRLULGRA0003 22.250 1.200,00 HRK 06.02.2015 01.10.2018
PCTS SN PECTINATUS dioničko društvo za usluge HRPCTSRA0009 17.800 1.500,00 HRK 06.02.2015 01.10.2018
KOEL-R-A KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.d. HRKOELRA0004 156.756 300,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
KOMK-R-A KONČAR - Metalne konstrukcije d.d. HRKOMKRA0005 82.152 300,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
KOIN-R-A KONČAR - INEM, d.d. HRKOINRA0008 123.756 340,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
IFNK-R-A Info poslovne nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama HRIFNKRA0009 53.091 350,00 HRK 17.11.2015 02.08.2016
EPLT2 Europlantaže dioničko društvo za proizvodnju i usluge HREPLTPA0006 1.777.040 10,00 HRK 10.12.2015 14.02.2018
GAMA SNH GAMA d.d. HRGAMARA0009 17.800 0,00 HRK 22.12.2015 01.10.2018
DELT ICF d.d. HRDELTRA0008 25.673 0,00 HRK 22.12.2015 01.10.2018
SNHA SNH ALFA d.d. HRSNHARA0007 17.800 0,00 HRK 22.12.2015 01.10.2018
BETA SNH BETA d.d. HRBETARA0003 2.670.000 0,00 HRK 22.12.2015 01.10.2018
DRNI-R-A DRNIŠPLAST d.d. HRDRNIRA0004 61.490 100,00 HRK 01.02.2016 09.02.2017
Simbol Izdavatelj ISIN Broj izdanih Nominala Datum prijama Datum prestanka prijama
EGB-S-DAX1 Erste Group Bank AG AT0000A0WR73 1.000.000 0,00 HRK 21.09.2012 30.09.2013
EGB-S-TLDX Erste Group Bank AG AT0000A0WR57 250.000 0,00 HRK 21.09.2012 30.09.2013
EGB-S-TSDX Erste Group Bank AG AT0000A0WR65 250.000 0,00 HRK 21.09.2012 09.05.2013
EGB-S-GLD1 Erste Group Bank AG AT0000A0X988 1.000.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TSGD Erste Group Bank AG AT0000A0X962 200.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TLGD Erste Group Bank AG AT0000A0X947 200.000 0,00 HRK 09.10.2012 15.04.2013
EGB-S-TSWL Erste Group Bank AG AT0000A0X970 250.000 0,00 HRK 09.10.2012 19.07.2013
EGB-S-WTI1 Erste Group Bank AG AT0000A0X996 1.000.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TLWL Erste Group Bank AG AT0000A0X954 250.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-SDX1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHC3 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 02.01.2013
EGB-S-LDX1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHA7 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-LBU1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHB5 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SBU1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHD1 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-LGD1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP74 200.000 0,00 HRK 28.11.2012 21.12.2012
EGB-S-SWL1 Erste Group Bank AG AT0000A0XPA0 250.000 0,00 HRK 28.11.2012 17.01.2013
EGB-S-LWL1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP82 250.000 0,00 HRK 28.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SGD1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP90 200.000 0,00 HRK 28.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SUS1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEM7 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-LDX2 Erste Group Bank AG AT0000A0YEN5 250.000 0,00 HRK 15.01.2013 30.09.2013
EGB-S-LEU1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEJ3 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-LUS1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEK1 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 25.01.2013
EGB-S-SEU1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEL9 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-SGD2 Erste Group Bank AG AT0000A107W9 100.000 0,00 HRK 25.04.2013 30.09.2013
EGB-S-LGD2 Erste Group Bank AG AT0000A107V1 100.000 0,00 HRK 25.04.2013 26.06.2013
EGB-S-LSL1 Erste Group Bank AG AT0000A10CN3 500.000 0,00 HRK 17.05.2013 20.06.2013
EGB-S-SSL1 Erste Group Bank AG AT0000A10CP8 500.000 0,00 HRK 17.05.2013 31.03.2014
EGB-S-SDX2 Erste Group Bank AG AT0000A10CG7 250.000 0,00 HRK 17.05.2013 23.05.2013
EGB-S-SDX3 Erste Group Bank AG AT0000A10GZ8 250.000 0,00 HRK 27.05.2013 07.11.2013
EGB-S-LDX3 Erste Group Bank AG AT0000A10GY1 250.000 0,00 HRK 27.05.2013 24.06.2013
EGB-S-LEG1 Erste Group Bank AG AT0000A10KN6 100.000 0,00 HRK 11.06.2013 24.06.2013
EGB-S-LDX4 Erste Group Bank AG AT0000A10KK2 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 13.06.2013
EGB-S-LBU2 Erste Group Bank AG AT0000A10KP1 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 24.06.2013
EGB-S-SBU2 Erste Group Bank AG AT0000A10KW7 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.03.2014
EGB-S-SWL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KY3 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.06.2013
EGB-S-SDX4 Erste Group Bank AG AT0000A10KS5 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 19.09.2013
EGB-S-LSL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KR7 500.000 0,00 HRK 11.06.2013 20.06.2013
EGB-S-SEG1 Erste Group Bank AG AT0000A10KV9 100.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.01.2014
EGB-S-LGD3 Erste Group Bank AG AT0000A10KQ9 10.000 0,00 HRK 11.06.2013 31.03.2014
EGB-S-SSL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KX5 500.000 0,00 HRK 11.06.2013 28.08.2013
EGB-S-LSP2 Erste Group Bank AG AT0000A10KM8 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-LSP1 Erste Group Bank AG AT0000A10KL0 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-SSP1 Erste Group Bank AG AT0000A10KU1 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-SSP2 Erste Group Bank AG AT0000A10KT3 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-LHT1 Erste Group Bank AG AT0000A10MP7 200.000 0,00 HRK 21.06.2013 12.07.2013
EGB-S-LHT2 Erste Group Bank AG AT0000A10MN2 200.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-SHT1 Erste Group Bank AG AT0000A10MQ5 100.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-SHT2 Erste Group Bank AG AT0000A10MR3 100.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-LWL2 Erste Group Bank AG AT0000A10ZN4 250.000 0,00 HRK 31.07.2013 27.11.2013
EGB-S-LEG2 Erste Group Bank AG AT0000A10ZQ7 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LGD4 Erste Group Bank AG AT0000A10ZH6 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LSL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZJ2 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-SWL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZP9 250.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LSL4 Erste Group Bank AG AT0000A10ZK0 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-SGD3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZL8 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 26.08.2013
EGB-S-SSL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZM6 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 19.08.2013
EGB-S-LGD5 Erste Group Bank AG AT0000A11UX2 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-LBU3 Erste Group Bank AG AT0000A11UU8 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSL5 Erste Group Bank AG AT0000A11UY0 500.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-SGD4 Erste Group Bank AG AT0000A11UZ7 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LBU4 Erste Group Bank AG AT0000A11UV6 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SBU3 Erste Group Bank AG AT0000A11UW4 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 26.09.2013
EGB-S-SGD5 Erste Group Bank AG AT0000A11V03 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SWL4 Erste Group Bank AG AT0000A11UP8 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SSL4 Erste Group Bank AG AT0000A11V11 500.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SSP4 Erste Group Bank AG AT0000A11UN3 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 25.11.2013
EGB-S-SSP3 Erste Group Bank AG AT0000A11UM5 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-SDX5 Erste Group Bank AG AT0000A11UT0 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-LWL3 Erste Group Bank AG AT0000A11UL7 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 23.10.2013
EGB-S-LDX7 Erste Group Bank AG AT0000A11US2 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSP4 Erste Group Bank AG AT0000A11UK9 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LDX6 Erste Group Bank AG AT0000A11UR4 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSP3 Erste Group Bank AG AT0000A11UJ1 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LDX5 Erste Group Bank AG AT0000A11UQ6 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
Simbol Izdavatelj ISIN Broj izdanih Nominala Datum prijama Datum prestanka prijama
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija