Papiri isključeni iz trgovine

  • Sve
  • Fortis
  • Alter
  • X

Izvoz u CSV format

Simbol Izdavatelj ISIN Broj izdanih Nominala Datum prijama Datum prestanka prijama
TDZ-R-A Tvornica duhana Zagreb, dioničko društvo HRTDZ0RA0002 324.808 700,00 HRK 31.12.2009 23.02.2015
KRDN-R-A Kordun proizvodnja i promet metalne robe d.d. HRKRDNRA0000 256.320 50,00 HRK 04.04.2007 17.07.2009
LOVI-R-A Model pakiranja dioničko društvo za proizvodnju i promet kartonske i papirne ambalaže HRLOVIRA0007 419.506 200,00 HRK 06.10.1997 17.07.2009
HARG-R-A Grand Villa Argentina, dioničko društvo HRHARGRA0007 1.554.972 100,00 HRK 29.09.1999 17.07.2009
SNHO-R-A SN Holding dioničko društvo za usluge HRSNHORA0001 2.670.000 40,00 HRK 08.02.2012 16.12.2015
KMKA-R-A KEMIKA d.d. HRKMKARA0001 95.259 300,00 HRK 31.03.2014 09.02.2015
TNPL-R-A Tankerska plovidba brodarsko dioničko društvo HRTNPLRA0003 558.537 600,00 HRK 20.05.2014 08.05.2016
EXPD-R-A Exportdrvo dioničko društvo za trgovinu, usluge i proizvodnju HREXPDRA0008 45.500 400,00 HRK 07.02.2014 09.02.2015
FRNK-R-A Franck prehrambena industrija. dioničko društvo HRFRNKRA0008 427.170 780,00 HRK 07.02.2014 08.05.2016
AHRV-R-A Auto Hrvatska dioničko društvo HRAHRVRA0008 21.212 500,00 HRK 28.07.2003 17.07.2009
HDUZ-R-A Hotel Dubrovnik, dioničko društvo za hotelijerstvo i ugostiteljstvo HRHDUZRA0006 267.200 380,00 HRK 14.05.2015 08.05.2016
MLDN-R-A Mladina dioničko društvo za proizvodnju vina HRMLDNRA0004 96.098 300,00 HRK 12.12.2003 17.07.2009
KODS-R-A Kordun trgovačko dioničko društvo HRKODSRA0008 106.427 100,00 HRK 19.03.2004 17.07.2009
AGLG-R-A Agrolaguna dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet HRAGLGRA0004 58.487 2.500,00 HRK 21.06.2004 17.07.2009
VLHO-R-A Valamar grupa dioničko društvo za razvoj turizma HRVLHORA0008 6.610.114 0,00 HRK 27.04.2010 01.10.2014
INFS-R-A Infosistem d.d. izgradnja i održavanje informatičkih sustava HRINFSRA0001 53.091 50,00 HRK 03.08.2011 18.02.2016
VDMV-R-A Vodomaterijal dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu HRVDMVRA0002 60.084 100,00 HRK 15.05.2006 17.07.2009
MTEL-O-097A Metronet telekomunikacije d.d. HRMTELO097A7 120.000.000 1,00 HRK 01.08.2006 22.07.2009
MMTZ-R-A Montmontaža dioničko društvo za inženjering i izgradnju HRMMTZRA0001 8.028 3.500,00 HRK 13.09.2006 08.02.2012
MDSP-R-A Modra špilja dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu HRMDSPRA0005 61.655 300,00 HRK 15.09.2006 17.07.2009
HOTR-O-941A Hospitalija trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge HRHOTRO941A5 75.000.000 1,00 HRK 06.10.2006 05.10.2009
TIMT-R-A Dalekovod tvornica istegnutih metala dioničko društvo HRTIMTRA0005 285.400 100,00 HRK 16.11.2006 18.08.2012
KOVA-P-A Končar - električni visokonaponski aparati d.d. HRKOVAPA0008 16.446 300,00 HRK 17.01.2007 17.07.2009
KOVA-R-A Končar - električni visokonaponski aparati d.d. HRKOVARA0006 120.892 300,00 HRK 17.01.2007 17.07.2009
KOTR-R-A Končar - mjerni transformatori, d.d. HRKOTRRA0001 36.165 300,00 HRK 08.05.2015 18.02.2016
TNER-R-A Tanker dioničko društvo za trgovinu HRTNERRA0000 78.000 100,00 HRK 02.11.2009 18.08.2012
KOMI-P-A Končar-montažni inženjering d.d. HRKOMIPA0001 19.706 300,00 HRK 17.04.2007 17.07.2009
KOMI-R-A Končar-montažni inženjering d.d. HRKOMIRA0009 19.719 300,00 HRK 17.04.2007 17.07.2009
ACM-R-A Autocentar-Merkur dioničko društvo za proizvodnju. vanjsku i unutarnju trgovinu HRACM0RA0002 143.553 100,00 HRK 16.06.1997 08.07.2010
ASC-R-A Autoservisni centar d.d. HRASC0RA0009 28.256 300,00 HRK 05.03.1998 17.07.2009
ATSK-R-A Autotransport Karlovac d.d. prijevoz-trgovina i putnička agencija HRATSKRA0006 92.000 200,00 HRK 26.01.2007 17.07.2009
AUSL-R-A Autoslavonija d.d. za trgovinu, popravak i održavanje motornih vozila i zastupanje u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti i osiguranju vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode HRAUSLRA0002 44.328 300,00 HRK 09.07.2001 17.07.2009
AUTR-R-A Autotransport dioničko društvo za prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu HRAUTRRA0005 586.673 30,00 HRK 08.06.2006 17.07.2009
BAOT-R-A Baotić dioničko društvo za trgovinu, popravak i održavanje vozila HRBAOTRA0001 43.740 400,00 HRK 12.12.2006 17.07.2009
BGAT-R-A Bagat-trgovina, dioničko društvo HRBGATRA0001 27.804 370,00 HRK 22.01.2003 17.07.2009
BRBA-P-A KentBank dioničko društvo HRBRBAPA0000 2.547 3.800,00 HRK 01.03.2006 09.02.2017
BRBA-R-A KentBank dioničko društvo HRBRBARA0008 10.934 3.800,00 HRK 04.04.2007 27.03.2012
CHGB-R-A Chromos tvornica grafičkih boja dioničko društvo HRCHGBRA0003 18.096 1.600,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
CNMR-R-A Cenmar dioničko društvo za proizvodnju, uzgoj i trgovinu ribe, rakova i školjaka HRCNMRRA0009 244.365 100,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
CROR-R-A Croatia records - hrvatska naklada zvuka i slike dioničko društvo HRCRORRA0003 114.066 200,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
DBPS-R-A Dubravica dioničko društvo za proizvodnju svinja HRDBPSRA0008 61.220 770,00 HRK 24.01.2006 09.09.2009
DHBJ-R-A EURODUHAN d. d. za trgovinu na veliko i malo, tehničke preglede, prodaju i servis motornih vozila i zastupanje u osiguranju HRDHBJRA0009 8.115 1.800,00 HRK 04.02.2008 18.08.2012
DIKL-R-A Drvna industrija Klana d.d. HRDIKLRA0003 10.657 3.500,00 HRK 21.06.2005 17.07.2009
DRMC-R-A Derma d.d. za proizvodnju crijeva, trgovinu, izvoz-uvoz HRDRMCRA0001 43.292 400,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
DRVP-R-A Drvoplast, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže HRDRVPRA0005 44.760 380,00 HRK 01.10.1999 09.09.2009
EKOM-R-A Eko međimurje dioničko društvo za energetiku, keramiku i opremu HREKOMRA0003 70.238 400,00 HRK 09.12.2002 17.07.2009
ELKM-R-A Elektromaterijal dioničko društvo za trgovinu i usluge HRELKMRA0006 74.999 400,00 HRK 05.02.2002 17.07.2009
ELTR-R-A Elektroda Zagreb, tvornica dodatnih materijala za zavarivanje, dioničko društvo HRELTRRA0002 83.879 300,00 HRK 04.12.2003 17.07.2009
ENRE-R-A Energoremont d.d. za obradu metala i usluge HRENRERA0007 44.110 300,00 HRK 27.05.1999 17.07.2009
ETZ-R-1 ETZ, ekonomsko tehnički zavod d.d. Osijek HRETZ0R10002 11.246 300,00 HRK 04.08.1999 09.09.2009
EUDS-R-A EURO DAUS d.d. za trgovinu i servis vozila HREUDSRA0008 71.182 200,00 HRK 04.02.2008 18.08.2012
GFZK-R-A Geofizika - dioničko društvo za geofizička istraživanja HRGFZKRA0007 92.460 300,00 HRK 14.12.2006 20.07.2010
GIPK-R-A Građevinarstvo i proizvodnja krk dioničko društvo HRGIPKRA0006 78.942 380,00 HRK 12.12.2006 17.07.2009
GRAF-R-A GRAFIČAR - d.d. HRGRAFRA0009 74.000 400,00 HRK 12.03.2014 09.02.2015
HBNV-R-A Hotel Bonavia d.d. Rijeka HRHBNVRA0001 85.863 100,00 HRK 06.06.2006 09.09.2009
HDBK-R-A Dubrovnik - Babin kuk dioničko društvo za hotelijersko-turističku djelatnost HRHDBKRA0006 1.765.010 300,00 HRK 27.08.2010 20.08.2013
HEMR-R-A Hemar dioničko društvo za proizvodnju i emitiranje radio i tv programa HRHEMRRA0005 11.199 100,00 HRK 26.07.2006 17.07.2009
HPLT-R-A Hoteli Plat dioničko društvo za ugostiteljstvo, trgovinu i proizvodnju HRHPLTRA0001 197.255 300,00 HRK 02.02.2006 17.07.2009
HSPT-R-A Hospitalija dioničko društvo za izvoz, uvoz, zastupanje inozemnih tvrtki i trgovinu na veliko i malo HRHSPTRA0004 102.212 100,00 HRK 25.04.2002 09.09.2009
IGML-R-A Industrija gradjevnog materijala, igm dioničko društvo lepoglava HRIGMLRA0008 174.930 400,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
ISAU-R-A Istra - auto dioničko društvo za prijevoz robe u cestovnom prometu u zemlji i inozemstvu, remont i održavanje motornih vozila, export - import, špediciju, trgovinu, posredničke poslove HRISAURA0007 83.523 200,00 HRK 04.07.2011 18.02.2016
IVNC-R-A Ivančica dioničko društvo tvornica obuće HRIVNCRA0009 23.556 400,00 HRK 16.06.1997 08.07.2010
JLEN-R-A Jelen dioničko društvo industrija obuće HRJLENRA0008 66.268 400,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
KMEN-R-A Kamen dioničko društvo za proizvodnju i obradu kamena HRKMENRA0004 99.458 300,00 HRK 01.08.2003 17.07.2009
KTKA-R-A KOTKA d.d. HRKTKARA0004 33.077 800,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
LANA-R-A Lana-karlovačka tiskara dioničko društvo za tiskarske usluge i trgovinu HRLANARA0001 60.801 380,00 HRK 27.05.1999 17.07.2009
LCDS-R-A Lucidus dioničko društvo za usluge HRLCDSRA0001 2.531.200 100,00 HRK 07.02.2014 08.05.2016
LNIA-R-A Lonia trgovačko dioničko društvo HRLNIARA0003 100.297 200,00 HRK 28.07.1999 17.07.2009
MBTN-R-A Međimurje beton dioničko društvo za proizvodnju betonskih konstrukcija HRMBTNRA0008 53.309 200,00 HRK 01.03.2004 17.07.2009
MGKP-R-A MGK-pack dioničko društvo za proizvodnju ambalaže HRMGKPRA0000 219.862 200,00 HRK 01.09.2014 30.09.2015
MILS-R-A Mils, mljekara split dioničko društvo HRMILSRA0004 65.970 380,00 HRK 30.08.2006 17.07.2009
MIVA-R-A Vajda d.d. Čakovec HRMIVARA0002 64.930 410,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
MKTL-R-A Merkantile dioničko društvo zastupstva, inženjering, proizvodnja i trgovina HRMKTLRA0009 67.180 380,00 HRK 05.12.2006 08.07.2010
MNTK-R-A Montkemija d.d. za proizvodnju i montažu proizvoda iz polimera i metala, graditeljstvo i trgovinu HRMNTKRA0007 47.494 300,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
PRRD-R-A Prerada dioničko društvo za skladištenje, mlinarstvo i industrijsku proizvodnju stočne hrane HRPRRDRA0001 161.846 300,00 HRK 09.07.1999 17.07.2009
PZC-R-A Poduzeće za ceste Split dioničko društvo HRPZC0RA0002 49.500 380,00 HRK 14.10.2005 17.07.2009
PZCV-R-A PZC Varaždin d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu cesta HRPZCVRA0006 156.895 100,00 HRK 13.07.2006 17.07.2009
RBAG-R-A Riba dioničko društvo za proizvodnju i uzgoj ribe i riblje mlađi HRRBAGRA0003 20.318 400,00 HRK 21.08.2007 09.09.2009
RBA-P-A Raiffeisenbank Austria d.d. HRRBA0PA0005 7.750 10.000,00 HRK 15.07.2008 17.07.2009
RCNC-R-A Računski centar dioničko društvo HRRCNCRA0001 8.049 300,00 HRK 06.05.2003 17.07.2009
RVRA-R-A Rivijera hoteli i kampovi d.d. HRRVRARA0006 277.161 330,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
RZVL-R-A Farmal - farmaceutsko dioničko društvo HRRZVLRA0003 128.258 300,00 HRK 26.03.2003 09.09.2009
SEM-R-A Linijska nacionalna plovidba d.d. HRSEM0RA0000 413.383 10,00 HRK 02.11.2009 22.07.2013
SLAX-R-A Silax d.d. za rekreaciju HRSLAXRA0009 94.494 100,00 HRK 19.05.2008 17.07.2009
SLGA-R-A Sloga tvornica obuće d.d. HRSLGARA0000 358.404 90,00 HRK 22.09.2008 17.07.2009
SLTR-R-A Slavijatrans dioničko društvo za prijevoz i trgovinu HRSLTRRA0006 80.470 300,00 HRK 17.11.2003 17.07.2009
SM86-R-A SEM 1986 dioničko društvo za elektronički inženjering i usluge HRSM86RA0006 136.432 120,00 HRK 14.08.2012 02.08.2016
SMBA-R-A Samoborska banka dioničko društvo HRSMBARA0004 70.354 700,00 HRK 11.09.2006 17.07.2009
SOUC-R-A Son-ugo-cor dioničko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu HRSOUCRA0007 89.150 400,00 HRK 20.04.2006 17.07.2009
SPPL-R-A Splitska plovidba, dioničko društvo - međunarodni pomorski prijevoz HRSPPLRA0002 187.767 300,00 HRK 02.07.2001 17.07.2009
STPL-R-A STRAŽAPLASTIKA d.d. HRSTPLRA0008 71.589 400,00 HRK 20.05.2014 09.02.2015
THMT-R-A TEHNOMONT d.d. HRTHMTRA0006 268.321 300,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
TKZD-R-A Tvornica kruha Zadar d.d. za proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda HRTKZDRA0004 47.890 370,00 HRK 24.09.2007 17.07.2009
TRST-R-A Trast međunarodno otpremništvo, dioničko društvo HRTRSTRA0008 12.148 2.000,00 HRK 08.02.2007 17.07.2009
TUPD-R-A Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. HRTUPDRA0004 149.820 200,00 HRK 01.09.2014 30.09.2015
URIH-R-A Urbanistički institut Hrvatske dioničko društvo za prostorno planiranje i uređenje prostora HRURIHRA0001 22.898 300,00 HRK 24.09.1999 17.07.2009
UTEN-R-A Vossloh utenzilija, proizvodnja lanaca, transportera i pričvrsnog pribora d.d. HRUTENRA0005 27.308 300,00 HRK 27.05.1999 09.09.2009
VISK-R-A Vis konfekcija d.d. društvo za proizvodnju i prodaju konfekcije, vanjsku i unutarnju trgovinu, financijski inženjering, međunarodnu špediciju i prijevoz u cestovnom prometu HRVISKRA0004 18.494 1.500,00 HRK 18.08.2000 17.07.2009
VLVI-R-A Vinoplod-vinarija, dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića HRVLVIRA0008 11.146 2.600,00 HRK 08.02.2007 08.07.2010
VPRV-R-A VELEPROMET VUKOVAR d.d. HRVPRVRA0003 409.145 40,00 HRK 23.07.2015 08.05.2016
VSK-R-A Banka kovanica dioničko društvo HRVSK0RA0008 1.123.602 100,00 HRK 12.12.2003 17.07.2009
VZVJ-R-A Varaždinske vijesti dioničko društvo HRVZVJRA0001 9.675 300,00 HRK 01.06.2005 17.07.2009
ZEP-R-A Zagrebačko elektrotehničko poduzeće, dioničko društvo za elektromontažu, proizvodnjui projektiranje HRZEP0RA0008 63.628 370,00 HRK 11.11.2011 18.02.2016
ZSZG-R-A Zaštita - Zagreb dioničko društvo za zaštitarsku djelatnost HRZSZGRA0005 5.778 1.880,00 HRK 31.10.2002 17.07.2009
ADBK-R-A Auto-Dubrovnik dioničko društvo za remontno-servisne i trgovačke usluge HRADBKRA0003 60.073 300,00 HRK 07.12.2011 18.02.2016
AGED-R-A Agram educa dioničko društvo za usluge i trgovinu HRAGEDRA0006 41.000 1.000,00 HRK 20.02.2007 18.08.2012
ED63-R-A Euro Daus 1963 d.d. za trgovinu, servis vozila i putničke agencije HRED63RA0000 71.182 200,00 HRK 19.02.2008 17.07.2009
KOSN-R-A Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. HRKOSNRA0006 39.216 300,00 HRK 12.11.2012 10.12.2015
KOSN-P-A Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. HRKOSNPA0008 26.383 300,00 HRK 03.06.2015 10.12.2015
PSMR-R-A Pismorad dioničko društvo za izradu raznovrsnih proizvoda namijenjenih sigurnom kretanju sudionika u prometu i ostalih proizvoda vizualne signalizacije HRPSMRRA0009 23.290 370,00 HRK 15.05.2007 09.02.2017
EHOS EUROHERC osiguranje d.d. HREHOSRA0002 305.010 200,00 HRK 14.03.2016 03.03.2018
ISGF-P-B Istragrafika dioničko društvo za proizvodnju papira i kartona, proizvoda od papira i kartona te izdavačku i tiskarsku djelatnost HRISGFPB0001 54.639 200,00 HRK 30.05.2007 17.07.2009
VGVI-R-A Vrgorka-vinarija dioničko društvo za proizvodnju pića, poljoprivredu i trgovinu HRVGVIRA0005 29.936 380,00 HRK 01.06.2007 09.09.2009
BJPL-R-A Bojoplast građevina i trgovina HRBJPLRA0009 8.628 370,00 HRK 25.10.2007 17.07.2009
UCMA-R-A Učka - Marjan d.d. za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu HRUCMARA0009 81.015 100,00 HRK 07.11.2007 17.07.2009
TRMP-R-A TERMOPLIN dioničko društvo HRTRMPRA0008 50.013 400,00 HRK 12.11.2007 17.07.2009
BRNI-R-A BRIONI d. d. za javni cestovni prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu HRBRNIRA0006 55.520 300,00 HRK 02.01.2008 17.07.2009
CBUS-R-A CROATIA - BUS dioničko društvo za prijevoz putnika u tuzemnom i inozemnom cestovnom prometu. remont i servis za pranje i podmazivanje. putnička agencija - u stečaju HRCBUSRA0002 239.603 370,00 HRK 02.01.2008 17.07.2009
GPZG-R-A ZAGORJE d.d. za izvođenje svih vrsta građevinskih radova HRGPZGRA0001 33.080 380,00 HRK 18.01.2008 17.07.2009
LKZD-R-A LUKA ZADAR, dioničko društvo za pružanje prekrcajnih usluga i usluga u pomorskom prometu HRLKZDRA0002 106.246 200,00 HRK 18.11.2014 30.09.2015
ZRNS-R-A Zrinski d.d. za grafičku i nakladničku djelatnost HRZRNSRA0006 64.176 400,00 HRK 06.03.2008 09.09.2009
CDBA-R-A CREDO banka d.d. HRCDBARA0003 300.080 400,00 HRK 27.03.2008 17.07.2009
LMPR-R-A Lipa Mill proizvodnja d.d. za preradu papira HRLMPRRA0006 70.833 360,00 HRK 30.04.2008 09.09.2009
DSNE-R-A Donje Svetice nekretnine d.d. za poslovanje nekretninama HRDSNERA0007 70.833 360,00 HRK 30.04.2008 09.09.2009
PAUL-R-A Paulana d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge HRPAULRA0005 43.264 500,00 HRK 05.05.2008 17.07.2009
CSKA-R-A Ceste Karlovac d.d. za održavanje, zaštitu i izgradnju cesta, građevinarstvo i projektiranje HRCSKARA0005 95.095 100,00 HRK 23.06.2008 17.07.2009
SEM-O-101A Linijska nacionalna plovidba d.d. HRSEM0O101A0 15.000.000 1,00 HRK 02.09.2008 17.07.2009
CRSK-R-A Cresanka d.d. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu HRCRSKRA0006 28.978 1.870,00 HRK 16.09.2008 17.07.2009
STTS-R-A Split Tours d.d. za turizam HRSTTSRA0007 30.250 10,00 HRK 31.10.2008 17.07.2009
DDAP-R-A Đuro Đaković Aparati d.d. za proizvodnju, usluge i vanjskotrgovinski promet HRDDAPRA0006 35.396 100,00 HRK 31.10.2008 17.07.2009
INOV-R-A iNOVINE dioničko društvo HRINOVRA0005 143.716 0,00 HRK 01.12.2008 08.07.2010
OTPZ-R-A Otpremničko poduzeće Zagreb d.d. za prijevoz robe u cestovnom prometu HROTPZRA0006 68.380 380,00 HRK 29.12.2008 17.07.2009
LVRG-R-A Lovački rog d.d. za ugostiteljstvo i turizam HRLVRGRA0006 70.169 300,00 HRK 18.10.2010 09.08.2011
ATPT-R-A ATP - IGREC transporti d.d. Varaždin HRATPTRA0000 35.200 300,00 HRK 29.12.2008 09.09.2009
RZVI-R-A Razvitak d.d. u stečaju HRRZVIRA0008 2.123.040 10,00 HRK 18.11.2010 23.05.2016
HMNS-R-A Humanitas d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge HRHMNSRA0003 1.649.663 10,00 HRK 25.11.2010 21.09.2016
GBRT Gabarit d.d. za građevinske radove i trgovinu HRGBRTRA0002 68.100 10,00 HRK 25.11.2010 03.03.2018
EPLT Europlantaže dioničko društvo za proizvodnju i usluge HREPLTRA0004 2.321.088 10,00 HRK 05.01.2011 14.02.2018
OPEK Opeka d.d. za proizvodnju i promet građevinskog materijala HROPEKRA0000 911.000 100,00 HRK 14.02.2011 25.08.2017
ASER-R-A AUTOMEHANIKA SERVISI d.d. za popravak i održavanje cestovnih motornih vozila HRASERRA0006 26.843 400,00 HRK 07.12.2011 18.02.2016
SLDR-R-A Sladorana tvornica šećera - dioničko društvo HRSLDRRA0004 3.306.002 100,00 HRK 14.02.2012 11.12.2012
EGB-S-DAX1 Erste Group Bank AG AT0000A0WR73 1.000.000 0,00 HRK 21.09.2012 30.09.2013
EGB-S-TLDX Erste Group Bank AG AT0000A0WR57 250.000 0,00 HRK 21.09.2012 30.09.2013
EGB-S-TSDX Erste Group Bank AG AT0000A0WR65 250.000 0,00 HRK 21.09.2012 09.05.2013
EGB-S-GLD1 Erste Group Bank AG AT0000A0X988 1.000.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TSGD Erste Group Bank AG AT0000A0X962 200.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TLGD Erste Group Bank AG AT0000A0X947 200.000 0,00 HRK 09.10.2012 15.04.2013
EGB-S-TSWL Erste Group Bank AG AT0000A0X970 250.000 0,00 HRK 09.10.2012 19.07.2013
EGB-S-WTI1 Erste Group Bank AG AT0000A0X996 1.000.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TLWL Erste Group Bank AG AT0000A0X954 250.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-SDX1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHC3 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 02.01.2013
EGB-S-LDX1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHA7 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-LBU1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHB5 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SBU1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHD1 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-LGD1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP74 200.000 0,00 HRK 28.11.2012 21.12.2012
EGB-S-SWL1 Erste Group Bank AG AT0000A0XPA0 250.000 0,00 HRK 28.11.2012 17.01.2013
EGB-S-LWL1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP82 250.000 0,00 HRK 28.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SGD1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP90 200.000 0,00 HRK 28.11.2012 30.09.2013
MESR-R-A Meso-rad dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge HRMESRRA0002 133.102 100,00 HRK 10.12.2012 09.02.2015
EGB-S-SUS1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEM7 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-LDX2 Erste Group Bank AG AT0000A0YEN5 250.000 0,00 HRK 15.01.2013 30.09.2013
EGB-S-LEU1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEJ3 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-LUS1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEK1 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 25.01.2013
EGB-S-SEU1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEL9 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-SGD2 Erste Group Bank AG AT0000A107W9 100.000 0,00 HRK 25.04.2013 30.09.2013
EGB-S-LGD2 Erste Group Bank AG AT0000A107V1 100.000 0,00 HRK 25.04.2013 26.06.2013
EGB-S-LSL1 Erste Group Bank AG AT0000A10CN3 500.000 0,00 HRK 17.05.2013 20.06.2013
EGB-S-SSL1 Erste Group Bank AG AT0000A10CP8 500.000 0,00 HRK 17.05.2013 31.03.2014
EGB-S-SDX2 Erste Group Bank AG AT0000A10CG7 250.000 0,00 HRK 17.05.2013 23.05.2013
EGB-S-SDX3 Erste Group Bank AG AT0000A10GZ8 250.000 0,00 HRK 27.05.2013 07.11.2013
EGB-S-LDX3 Erste Group Bank AG AT0000A10GY1 250.000 0,00 HRK 27.05.2013 24.06.2013
EGB-S-LEG1 Erste Group Bank AG AT0000A10KN6 100.000 0,00 HRK 11.06.2013 24.06.2013
EGB-S-LDX4 Erste Group Bank AG AT0000A10KK2 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 13.06.2013
EGB-S-LBU2 Erste Group Bank AG AT0000A10KP1 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 24.06.2013
EGB-S-SBU2 Erste Group Bank AG AT0000A10KW7 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.03.2014
EGB-S-SWL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KY3 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.06.2013
EGB-S-SDX4 Erste Group Bank AG AT0000A10KS5 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 19.09.2013
EGB-S-LSL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KR7 500.000 0,00 HRK 11.06.2013 20.06.2013
EGB-S-SEG1 Erste Group Bank AG AT0000A10KV9 100.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.01.2014
EGB-S-LGD3 Erste Group Bank AG AT0000A10KQ9 10.000 0,00 HRK 11.06.2013 31.03.2014
EGB-S-SSL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KX5 500.000 0,00 HRK 11.06.2013 28.08.2013
EGB-S-LSP2 Erste Group Bank AG AT0000A10KM8 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-LSP1 Erste Group Bank AG AT0000A10KL0 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-SSP1 Erste Group Bank AG AT0000A10KU1 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-SSP2 Erste Group Bank AG AT0000A10KT3 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-LHT1 Erste Group Bank AG AT0000A10MP7 200.000 0,00 HRK 21.06.2013 12.07.2013
EGB-S-LHT2 Erste Group Bank AG AT0000A10MN2 200.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-SHT1 Erste Group Bank AG AT0000A10MQ5 100.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-SHT2 Erste Group Bank AG AT0000A10MR3 100.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-LWL2 Erste Group Bank AG AT0000A10ZN4 250.000 0,00 HRK 31.07.2013 27.11.2013
EGB-S-LEG2 Erste Group Bank AG AT0000A10ZQ7 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LGD4 Erste Group Bank AG AT0000A10ZH6 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LSL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZJ2 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-SWL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZP9 250.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LSL4 Erste Group Bank AG AT0000A10ZK0 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-SGD3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZL8 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 26.08.2013
EGB-S-SSL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZM6 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 19.08.2013
EGB-S-LGD5 Erste Group Bank AG AT0000A11UX2 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-LBU3 Erste Group Bank AG AT0000A11UU8 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSL5 Erste Group Bank AG AT0000A11UY0 500.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-SGD4 Erste Group Bank AG AT0000A11UZ7 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LBU4 Erste Group Bank AG AT0000A11UV6 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SBU3 Erste Group Bank AG AT0000A11UW4 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 26.09.2013
EGB-S-SGD5 Erste Group Bank AG AT0000A11V03 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SWL4 Erste Group Bank AG AT0000A11UP8 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SSL4 Erste Group Bank AG AT0000A11V11 500.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SSP4 Erste Group Bank AG AT0000A11UN3 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 25.11.2013
EGB-S-SSP3 Erste Group Bank AG AT0000A11UM5 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-SDX5 Erste Group Bank AG AT0000A11UT0 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-LWL3 Erste Group Bank AG AT0000A11UL7 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 23.10.2013
EGB-S-LDX7 Erste Group Bank AG AT0000A11US2 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSP4 Erste Group Bank AG AT0000A11UK9 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LDX6 Erste Group Bank AG AT0000A11UR4 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSP3 Erste Group Bank AG AT0000A11UJ1 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LDX5 Erste Group Bank AG AT0000A11UQ6 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
JDGL-R-A JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d. HRJDGLRA0008 1.179.080 100,00 HRK 17.02.2014 09.02.2015
MTSM-R-A MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. HRMTSMRA0000 5.241 3.600,00 HRK 12.03.2014 09.02.2015
HRUC-R-A HERUC d.d. HRHRUCRA0007 106.719 200,00 HRK 20.05.2014 09.02.2015
PVCM PEVEC d.d. HRPVCMRA0001 1.305.817 100,00 HRK 09.05.2016 03.01.2018
RDNK RADNIK d.d. HRRDNKRA0000 144.565 700,00 HRK 08.06.2017 03.03.2018
IMBA-R-A IMEX BANKA d.d. HRIMBARA0006 1.433.352 100,00 HRK 03.02.2015 18.02.2016
KOEL-R-A KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.d. HRKOELRA0004 156.756 300,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
KOMK-R-A KONČAR - Metalne konstrukcije d.d. HRKOMKRA0005 82.152 300,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
KOIN-R-A KONČAR - INEM, d.d. HRKOINRA0008 123.756 340,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
IFNK-R-A Info poslovne nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama HRIFNKRA0009 53.091 350,00 HRK 17.11.2015 02.08.2016
EPLT2 Europlantaže dioničko društvo za proizvodnju i usluge HREPLTPA0006 1.777.040 10,00 HRK 10.12.2015 14.02.2018
DRNI-R-A DRNIŠPLAST d.d. HRDRNIRA0004 61.490 100,00 HRK 01.02.2016 09.02.2017
Simbol Izdavatelj ISIN Broj izdanih Nominala Datum prijama Datum prestanka prijama
TDZ-R-A Tvornica duhana Zagreb, dioničko društvo HRTDZ0RA0002 324.808 700,00 HRK 31.12.2009 23.02.2015
KRDN-R-A Kordun proizvodnja i promet metalne robe d.d. HRKRDNRA0000 256.320 50,00 HRK 04.04.2007 17.07.2009
LOVI-R-A Model pakiranja dioničko društvo za proizvodnju i promet kartonske i papirne ambalaže HRLOVIRA0007 419.506 200,00 HRK 06.10.1997 17.07.2009
HARG-R-A Grand Villa Argentina, dioničko društvo HRHARGRA0007 1.554.972 100,00 HRK 29.09.1999 17.07.2009
SNHO-R-A SN Holding dioničko društvo za usluge HRSNHORA0001 2.670.000 40,00 HRK 08.02.2012 16.12.2015
KMKA-R-A KEMIKA d.d. HRKMKARA0001 95.259 300,00 HRK 31.03.2014 09.02.2015
TNPL-R-A Tankerska plovidba brodarsko dioničko društvo HRTNPLRA0003 558.537 600,00 HRK 20.05.2014 08.05.2016
EXPD-R-A Exportdrvo dioničko društvo za trgovinu, usluge i proizvodnju HREXPDRA0008 45.500 400,00 HRK 07.02.2014 09.02.2015
FRNK-R-A Franck prehrambena industrija. dioničko društvo HRFRNKRA0008 427.170 780,00 HRK 07.02.2014 08.05.2016
AHRV-R-A Auto Hrvatska dioničko društvo HRAHRVRA0008 21.212 500,00 HRK 28.07.2003 17.07.2009
HDUZ-R-A Hotel Dubrovnik, dioničko društvo za hotelijerstvo i ugostiteljstvo HRHDUZRA0006 267.200 380,00 HRK 14.05.2015 08.05.2016
MLDN-R-A Mladina dioničko društvo za proizvodnju vina HRMLDNRA0004 96.098 300,00 HRK 12.12.2003 17.07.2009
KODS-R-A Kordun trgovačko dioničko društvo HRKODSRA0008 106.427 100,00 HRK 19.03.2004 17.07.2009
AGLG-R-A Agrolaguna dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet HRAGLGRA0004 58.487 2.500,00 HRK 21.06.2004 17.07.2009
VLHO-R-A Valamar grupa dioničko društvo za razvoj turizma HRVLHORA0008 6.610.114 0,00 HRK 27.04.2010 01.10.2014
INFS-R-A Infosistem d.d. izgradnja i održavanje informatičkih sustava HRINFSRA0001 53.091 50,00 HRK 03.08.2011 18.02.2016
VDMV-R-A Vodomaterijal dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu HRVDMVRA0002 60.084 100,00 HRK 15.05.2006 17.07.2009
MTEL-O-097A Metronet telekomunikacije d.d. HRMTELO097A7 120.000.000 1,00 HRK 01.08.2006 22.07.2009
MMTZ-R-A Montmontaža dioničko društvo za inženjering i izgradnju HRMMTZRA0001 8.028 3.500,00 HRK 13.09.2006 08.02.2012
MDSP-R-A Modra špilja dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu HRMDSPRA0005 61.655 300,00 HRK 15.09.2006 17.07.2009
HOTR-O-941A Hospitalija trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge HRHOTRO941A5 75.000.000 1,00 HRK 06.10.2006 05.10.2009
TIMT-R-A Dalekovod tvornica istegnutih metala dioničko društvo HRTIMTRA0005 285.400 100,00 HRK 16.11.2006 18.08.2012
KOVA-P-A Končar - električni visokonaponski aparati d.d. HRKOVAPA0008 16.446 300,00 HRK 17.01.2007 17.07.2009
KOVA-R-A Končar - električni visokonaponski aparati d.d. HRKOVARA0006 120.892 300,00 HRK 17.01.2007 17.07.2009
KOTR-R-A Končar - mjerni transformatori, d.d. HRKOTRRA0001 36.165 300,00 HRK 08.05.2015 18.02.2016
TNER-R-A Tanker dioničko društvo za trgovinu HRTNERRA0000 78.000 100,00 HRK 02.11.2009 18.08.2012
KOMI-P-A Končar-montažni inženjering d.d. HRKOMIPA0001 19.706 300,00 HRK 17.04.2007 17.07.2009
KOMI-R-A Končar-montažni inženjering d.d. HRKOMIRA0009 19.719 300,00 HRK 17.04.2007 17.07.2009
ACM-R-A Autocentar-Merkur dioničko društvo za proizvodnju. vanjsku i unutarnju trgovinu HRACM0RA0002 143.553 100,00 HRK 16.06.1997 08.07.2010
ASC-R-A Autoservisni centar d.d. HRASC0RA0009 28.256 300,00 HRK 05.03.1998 17.07.2009
ATSK-R-A Autotransport Karlovac d.d. prijevoz-trgovina i putnička agencija HRATSKRA0006 92.000 200,00 HRK 26.01.2007 17.07.2009
AUSL-R-A Autoslavonija d.d. za trgovinu, popravak i održavanje motornih vozila i zastupanje u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti i osiguranju vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode HRAUSLRA0002 44.328 300,00 HRK 09.07.2001 17.07.2009
AUTR-R-A Autotransport dioničko društvo za prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu HRAUTRRA0005 586.673 30,00 HRK 08.06.2006 17.07.2009
BAOT-R-A Baotić dioničko društvo za trgovinu, popravak i održavanje vozila HRBAOTRA0001 43.740 400,00 HRK 12.12.2006 17.07.2009
BGAT-R-A Bagat-trgovina, dioničko društvo HRBGATRA0001 27.804 370,00 HRK 22.01.2003 17.07.2009
BRBA-P-A KentBank dioničko društvo HRBRBAPA0000 2.547 3.800,00 HRK 01.03.2006 09.02.2017
BRBA-R-A KentBank dioničko društvo HRBRBARA0008 10.934 3.800,00 HRK 04.04.2007 27.03.2012
CHGB-R-A Chromos tvornica grafičkih boja dioničko društvo HRCHGBRA0003 18.096 1.600,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
CNMR-R-A Cenmar dioničko društvo za proizvodnju, uzgoj i trgovinu ribe, rakova i školjaka HRCNMRRA0009 244.365 100,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
CROR-R-A Croatia records - hrvatska naklada zvuka i slike dioničko društvo HRCRORRA0003 114.066 200,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
DBPS-R-A Dubravica dioničko društvo za proizvodnju svinja HRDBPSRA0008 61.220 770,00 HRK 24.01.2006 09.09.2009
DHBJ-R-A EURODUHAN d. d. za trgovinu na veliko i malo, tehničke preglede, prodaju i servis motornih vozila i zastupanje u osiguranju HRDHBJRA0009 8.115 1.800,00 HRK 04.02.2008 18.08.2012
DIKL-R-A Drvna industrija Klana d.d. HRDIKLRA0003 10.657 3.500,00 HRK 21.06.2005 17.07.2009
DRMC-R-A Derma d.d. za proizvodnju crijeva, trgovinu, izvoz-uvoz HRDRMCRA0001 43.292 400,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
DRVP-R-A Drvoplast, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže HRDRVPRA0005 44.760 380,00 HRK 01.10.1999 09.09.2009
EKOM-R-A Eko međimurje dioničko društvo za energetiku, keramiku i opremu HREKOMRA0003 70.238 400,00 HRK 09.12.2002 17.07.2009
ELKM-R-A Elektromaterijal dioničko društvo za trgovinu i usluge HRELKMRA0006 74.999 400,00 HRK 05.02.2002 17.07.2009
ELTR-R-A Elektroda Zagreb, tvornica dodatnih materijala za zavarivanje, dioničko društvo HRELTRRA0002 83.879 300,00 HRK 04.12.2003 17.07.2009
ENRE-R-A Energoremont d.d. za obradu metala i usluge HRENRERA0007 44.110 300,00 HRK 27.05.1999 17.07.2009
ETZ-R-1 ETZ, ekonomsko tehnički zavod d.d. Osijek HRETZ0R10002 11.246 300,00 HRK 04.08.1999 09.09.2009
EUDS-R-A EURO DAUS d.d. za trgovinu i servis vozila HREUDSRA0008 71.182 200,00 HRK 04.02.2008 18.08.2012
GFZK-R-A Geofizika - dioničko društvo za geofizička istraživanja HRGFZKRA0007 92.460 300,00 HRK 14.12.2006 20.07.2010
GIPK-R-A Građevinarstvo i proizvodnja krk dioničko društvo HRGIPKRA0006 78.942 380,00 HRK 12.12.2006 17.07.2009
GRAF-R-A GRAFIČAR - d.d. HRGRAFRA0009 74.000 400,00 HRK 12.03.2014 09.02.2015
HBNV-R-A Hotel Bonavia d.d. Rijeka HRHBNVRA0001 85.863 100,00 HRK 06.06.2006 09.09.2009
HDBK-R-A Dubrovnik - Babin kuk dioničko društvo za hotelijersko-turističku djelatnost HRHDBKRA0006 1.765.010 300,00 HRK 27.08.2010 20.08.2013
HEMR-R-A Hemar dioničko društvo za proizvodnju i emitiranje radio i tv programa HRHEMRRA0005 11.199 100,00 HRK 26.07.2006 17.07.2009
HPLT-R-A Hoteli Plat dioničko društvo za ugostiteljstvo, trgovinu i proizvodnju HRHPLTRA0001 197.255 300,00 HRK 02.02.2006 17.07.2009
HSPT-R-A Hospitalija dioničko društvo za izvoz, uvoz, zastupanje inozemnih tvrtki i trgovinu na veliko i malo HRHSPTRA0004 102.212 100,00 HRK 25.04.2002 09.09.2009
IGML-R-A Industrija gradjevnog materijala, igm dioničko društvo lepoglava HRIGMLRA0008 174.930 400,00 HRK 16.06.1997 09.09.2009
ISAU-R-A Istra - auto dioničko društvo za prijevoz robe u cestovnom prometu u zemlji i inozemstvu, remont i održavanje motornih vozila, export - import, špediciju, trgovinu, posredničke poslove HRISAURA0007 83.523 200,00 HRK 04.07.2011 18.02.2016
IVNC-R-A Ivančica dioničko društvo tvornica obuće HRIVNCRA0009 23.556 400,00 HRK 16.06.1997 08.07.2010
JLEN-R-A Jelen dioničko društvo industrija obuće HRJLENRA0008 66.268 400,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
KMEN-R-A Kamen dioničko društvo za proizvodnju i obradu kamena HRKMENRA0004 99.458 300,00 HRK 01.08.2003 17.07.2009
KTKA-R-A KOTKA d.d. HRKTKARA0004 33.077 800,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
LANA-R-A Lana-karlovačka tiskara dioničko društvo za tiskarske usluge i trgovinu HRLANARA0001 60.801 380,00 HRK 27.05.1999 17.07.2009
LCDS-R-A Lucidus dioničko društvo za usluge HRLCDSRA0001 2.531.200 100,00 HRK 07.02.2014 08.05.2016
LNIA-R-A Lonia trgovačko dioničko društvo HRLNIARA0003 100.297 200,00 HRK 28.07.1999 17.07.2009
MBTN-R-A Međimurje beton dioničko društvo za proizvodnju betonskih konstrukcija HRMBTNRA0008 53.309 200,00 HRK 01.03.2004 17.07.2009
MGKP-R-A MGK-pack dioničko društvo za proizvodnju ambalaže HRMGKPRA0000 219.862 200,00 HRK 01.09.2014 30.09.2015
MILS-R-A Mils, mljekara split dioničko društvo HRMILSRA0004 65.970 380,00 HRK 30.08.2006 17.07.2009
MIVA-R-A Vajda d.d. Čakovec HRMIVARA0002 64.930 410,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
MKTL-R-A Merkantile dioničko društvo zastupstva, inženjering, proizvodnja i trgovina HRMKTLRA0009 67.180 380,00 HRK 05.12.2006 08.07.2010
MNTK-R-A Montkemija d.d. za proizvodnju i montažu proizvoda iz polimera i metala, graditeljstvo i trgovinu HRMNTKRA0007 47.494 300,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
PRRD-R-A Prerada dioničko društvo za skladištenje, mlinarstvo i industrijsku proizvodnju stočne hrane HRPRRDRA0001 161.846 300,00 HRK 09.07.1999 17.07.2009
PZC-R-A Poduzeće za ceste Split dioničko društvo HRPZC0RA0002 49.500 380,00 HRK 14.10.2005 17.07.2009
PZCV-R-A PZC Varaždin d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu cesta HRPZCVRA0006 156.895 100,00 HRK 13.07.2006 17.07.2009
RBAG-R-A Riba dioničko društvo za proizvodnju i uzgoj ribe i riblje mlađi HRRBAGRA0003 20.318 400,00 HRK 21.08.2007 09.09.2009
RBA-P-A Raiffeisenbank Austria d.d. HRRBA0PA0005 7.750 10.000,00 HRK 15.07.2008 17.07.2009
RCNC-R-A Računski centar dioničko društvo HRRCNCRA0001 8.049 300,00 HRK 06.05.2003 17.07.2009
RVRA-R-A Rivijera hoteli i kampovi d.d. HRRVRARA0006 277.161 330,00 HRK 16.06.1997 17.07.2009
RZVL-R-A Farmal - farmaceutsko dioničko društvo HRRZVLRA0003 128.258 300,00 HRK 26.03.2003 09.09.2009
SEM-R-A Linijska nacionalna plovidba d.d. HRSEM0RA0000 413.383 10,00 HRK 02.11.2009 22.07.2013
SLAX-R-A Silax d.d. za rekreaciju HRSLAXRA0009 94.494 100,00 HRK 19.05.2008 17.07.2009
SLGA-R-A Sloga tvornica obuće d.d. HRSLGARA0000 358.404 90,00 HRK 22.09.2008 17.07.2009
SLTR-R-A Slavijatrans dioničko društvo za prijevoz i trgovinu HRSLTRRA0006 80.470 300,00 HRK 17.11.2003 17.07.2009
SM86-R-A SEM 1986 dioničko društvo za elektronički inženjering i usluge HRSM86RA0006 136.432 120,00 HRK 14.08.2012 02.08.2016
SMBA-R-A Samoborska banka dioničko društvo HRSMBARA0004 70.354 700,00 HRK 11.09.2006 17.07.2009
SOUC-R-A Son-ugo-cor dioničko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu HRSOUCRA0007 89.150 400,00 HRK 20.04.2006 17.07.2009
SPPL-R-A Splitska plovidba, dioničko društvo - međunarodni pomorski prijevoz HRSPPLRA0002 187.767 300,00 HRK 02.07.2001 17.07.2009
STPL-R-A STRAŽAPLASTIKA d.d. HRSTPLRA0008 71.589 400,00 HRK 20.05.2014 09.02.2015
THMT-R-A TEHNOMONT d.d. HRTHMTRA0006 268.321 300,00 HRK 12.03.2014 08.05.2016
TKZD-R-A Tvornica kruha Zadar d.d. za proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda HRTKZDRA0004 47.890 370,00 HRK 24.09.2007 17.07.2009
TRST-R-A Trast međunarodno otpremništvo, dioničko društvo HRTRSTRA0008 12.148 2.000,00 HRK 08.02.2007 17.07.2009
TUPD-R-A Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. HRTUPDRA0004 149.820 200,00 HRK 01.09.2014 30.09.2015
URIH-R-A Urbanistički institut Hrvatske dioničko društvo za prostorno planiranje i uređenje prostora HRURIHRA0001 22.898 300,00 HRK 24.09.1999 17.07.2009
UTEN-R-A Vossloh utenzilija, proizvodnja lanaca, transportera i pričvrsnog pribora d.d. HRUTENRA0005 27.308 300,00 HRK 27.05.1999 09.09.2009
VISK-R-A Vis konfekcija d.d. društvo za proizvodnju i prodaju konfekcije, vanjsku i unutarnju trgovinu, financijski inženjering, međunarodnu špediciju i prijevoz u cestovnom prometu HRVISKRA0004 18.494 1.500,00 HRK 18.08.2000 17.07.2009
VLVI-R-A Vinoplod-vinarija, dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića HRVLVIRA0008 11.146 2.600,00 HRK 08.02.2007 08.07.2010
VPRV-R-A VELEPROMET VUKOVAR d.d. HRVPRVRA0003 409.145 40,00 HRK 23.07.2015 08.05.2016
VSK-R-A Banka kovanica dioničko društvo HRVSK0RA0008 1.123.602 100,00 HRK 12.12.2003 17.07.2009
VZVJ-R-A Varaždinske vijesti dioničko društvo HRVZVJRA0001 9.675 300,00 HRK 01.06.2005 17.07.2009
ZEP-R-A Zagrebačko elektrotehničko poduzeće, dioničko društvo za elektromontažu, proizvodnjui projektiranje HRZEP0RA0008 63.628 370,00 HRK 11.11.2011 18.02.2016
ZSZG-R-A Zaštita - Zagreb dioničko društvo za zaštitarsku djelatnost HRZSZGRA0005 5.778 1.880,00 HRK 31.10.2002 17.07.2009
ADBK-R-A Auto-Dubrovnik dioničko društvo za remontno-servisne i trgovačke usluge HRADBKRA0003 60.073 300,00 HRK 07.12.2011 18.02.2016
AGED-R-A Agram educa dioničko društvo za usluge i trgovinu HRAGEDRA0006 41.000 1.000,00 HRK 20.02.2007 18.08.2012
ED63-R-A Euro Daus 1963 d.d. za trgovinu, servis vozila i putničke agencije HRED63RA0000 71.182 200,00 HRK 19.02.2008 17.07.2009
KOSN-R-A Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. HRKOSNRA0006 39.216 300,00 HRK 12.11.2012 10.12.2015
KOSN-P-A Končar - električni aparati srednjeg napona d.d. HRKOSNPA0008 26.383 300,00 HRK 03.06.2015 10.12.2015
PSMR-R-A Pismorad dioničko društvo za izradu raznovrsnih proizvoda namijenjenih sigurnom kretanju sudionika u prometu i ostalih proizvoda vizualne signalizacije HRPSMRRA0009 23.290 370,00 HRK 15.05.2007 09.02.2017
EHOS EUROHERC osiguranje d.d. HREHOSRA0002 305.010 200,00 HRK 14.03.2016 03.03.2018
ISGF-P-B Istragrafika dioničko društvo za proizvodnju papira i kartona, proizvoda od papira i kartona te izdavačku i tiskarsku djelatnost HRISGFPB0001 54.639 200,00 HRK 30.05.2007 17.07.2009
VGVI-R-A Vrgorka-vinarija dioničko društvo za proizvodnju pića, poljoprivredu i trgovinu HRVGVIRA0005 29.936 380,00 HRK 01.06.2007 09.09.2009
BJPL-R-A Bojoplast građevina i trgovina HRBJPLRA0009 8.628 370,00 HRK 25.10.2007 17.07.2009
UCMA-R-A Učka - Marjan d.d. za ulaganje u nekretnine i poljoprivredu HRUCMARA0009 81.015 100,00 HRK 07.11.2007 17.07.2009
TRMP-R-A TERMOPLIN dioničko društvo HRTRMPRA0008 50.013 400,00 HRK 12.11.2007 17.07.2009
BRNI-R-A BRIONI d. d. za javni cestovni prijevoz putnika i robe u zemlji i inozemstvu HRBRNIRA0006 55.520 300,00 HRK 02.01.2008 17.07.2009
CBUS-R-A CROATIA - BUS dioničko društvo za prijevoz putnika u tuzemnom i inozemnom cestovnom prometu. remont i servis za pranje i podmazivanje. putnička agencija - u stečaju HRCBUSRA0002 239.603 370,00 HRK 02.01.2008 17.07.2009
GPZG-R-A ZAGORJE d.d. za izvođenje svih vrsta građevinskih radova HRGPZGRA0001 33.080 380,00 HRK 18.01.2008 17.07.2009
LKZD-R-A LUKA ZADAR, dioničko društvo za pružanje prekrcajnih usluga i usluga u pomorskom prometu HRLKZDRA0002 106.246 200,00 HRK 18.11.2014 30.09.2015
ZRNS-R-A Zrinski d.d. za grafičku i nakladničku djelatnost HRZRNSRA0006 64.176 400,00 HRK 06.03.2008 09.09.2009
CDBA-R-A CREDO banka d.d. HRCDBARA0003 300.080 400,00 HRK 27.03.2008 17.07.2009
LMPR-R-A Lipa Mill proizvodnja d.d. za preradu papira HRLMPRRA0006 70.833 360,00 HRK 30.04.2008 09.09.2009
DSNE-R-A Donje Svetice nekretnine d.d. za poslovanje nekretninama HRDSNERA0007 70.833 360,00 HRK 30.04.2008 09.09.2009
PAUL-R-A Paulana d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge HRPAULRA0005 43.264 500,00 HRK 05.05.2008 17.07.2009
CSKA-R-A Ceste Karlovac d.d. za održavanje, zaštitu i izgradnju cesta, građevinarstvo i projektiranje HRCSKARA0005 95.095 100,00 HRK 23.06.2008 17.07.2009
SEM-O-101A Linijska nacionalna plovidba d.d. HRSEM0O101A0 15.000.000 1,00 HRK 02.09.2008 17.07.2009
CRSK-R-A Cresanka d.d. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu HRCRSKRA0006 28.978 1.870,00 HRK 16.09.2008 17.07.2009
STTS-R-A Split Tours d.d. za turizam HRSTTSRA0007 30.250 10,00 HRK 31.10.2008 17.07.2009
DDAP-R-A Đuro Đaković Aparati d.d. za proizvodnju, usluge i vanjskotrgovinski promet HRDDAPRA0006 35.396 100,00 HRK 31.10.2008 17.07.2009
INOV-R-A iNOVINE dioničko društvo HRINOVRA0005 143.716 0,00 HRK 01.12.2008 08.07.2010
OTPZ-R-A Otpremničko poduzeće Zagreb d.d. za prijevoz robe u cestovnom prometu HROTPZRA0006 68.380 380,00 HRK 29.12.2008 17.07.2009
LVRG-R-A Lovački rog d.d. za ugostiteljstvo i turizam HRLVRGRA0006 70.169 300,00 HRK 18.10.2010 09.08.2011
ATPT-R-A ATP - IGREC transporti d.d. Varaždin HRATPTRA0000 35.200 300,00 HRK 29.12.2008 09.09.2009
RZVI-R-A Razvitak d.d. u stečaju HRRZVIRA0008 2.123.040 10,00 HRK 18.11.2010 23.05.2016
HMNS-R-A Humanitas d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge HRHMNSRA0003 1.649.663 10,00 HRK 25.11.2010 21.09.2016
GBRT Gabarit d.d. za građevinske radove i trgovinu HRGBRTRA0002 68.100 10,00 HRK 25.11.2010 03.03.2018
EPLT Europlantaže dioničko društvo za proizvodnju i usluge HREPLTRA0004 2.321.088 10,00 HRK 05.01.2011 14.02.2018
OPEK Opeka d.d. za proizvodnju i promet građevinskog materijala HROPEKRA0000 911.000 100,00 HRK 14.02.2011 25.08.2017
ASER-R-A AUTOMEHANIKA SERVISI d.d. za popravak i održavanje cestovnih motornih vozila HRASERRA0006 26.843 400,00 HRK 07.12.2011 18.02.2016
SLDR-R-A Sladorana tvornica šećera - dioničko društvo HRSLDRRA0004 3.306.002 100,00 HRK 14.02.2012 11.12.2012
MESR-R-A Meso-rad dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge HRMESRRA0002 133.102 100,00 HRK 10.12.2012 09.02.2015
JDGL-R-A JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d. HRJDGLRA0008 1.179.080 100,00 HRK 17.02.2014 09.02.2015
MTSM-R-A MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. HRMTSMRA0000 5.241 3.600,00 HRK 12.03.2014 09.02.2015
HRUC-R-A HERUC d.d. HRHRUCRA0007 106.719 200,00 HRK 20.05.2014 09.02.2015
PVCM PEVEC d.d. HRPVCMRA0001 1.305.817 100,00 HRK 09.05.2016 03.01.2018
RDNK RADNIK d.d. HRRDNKRA0000 144.565 700,00 HRK 08.06.2017 03.03.2018
IMBA-R-A IMEX BANKA d.d. HRIMBARA0006 1.433.352 100,00 HRK 03.02.2015 18.02.2016
KOEL-R-A KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.d. HRKOELRA0004 156.756 300,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
KOMK-R-A KONČAR - Metalne konstrukcije d.d. HRKOMKRA0005 82.152 300,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
KOIN-R-A KONČAR - INEM, d.d. HRKOINRA0008 123.756 340,00 HRK 17.08.2015 08.05.2016
IFNK-R-A Info poslovne nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama HRIFNKRA0009 53.091 350,00 HRK 17.11.2015 02.08.2016
EPLT2 Europlantaže dioničko društvo za proizvodnju i usluge HREPLTPA0006 1.777.040 10,00 HRK 10.12.2015 14.02.2018
DRNI-R-A DRNIŠPLAST d.d. HRDRNIRA0004 61.490 100,00 HRK 01.02.2016 09.02.2017
Simbol Izdavatelj ISIN Broj izdanih Nominala Datum prijama Datum prestanka prijama
EGB-S-DAX1 Erste Group Bank AG AT0000A0WR73 1.000.000 0,00 HRK 21.09.2012 30.09.2013
EGB-S-TLDX Erste Group Bank AG AT0000A0WR57 250.000 0,00 HRK 21.09.2012 30.09.2013
EGB-S-TSDX Erste Group Bank AG AT0000A0WR65 250.000 0,00 HRK 21.09.2012 09.05.2013
EGB-S-GLD1 Erste Group Bank AG AT0000A0X988 1.000.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TSGD Erste Group Bank AG AT0000A0X962 200.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TLGD Erste Group Bank AG AT0000A0X947 200.000 0,00 HRK 09.10.2012 15.04.2013
EGB-S-TSWL Erste Group Bank AG AT0000A0X970 250.000 0,00 HRK 09.10.2012 19.07.2013
EGB-S-WTI1 Erste Group Bank AG AT0000A0X996 1.000.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-TLWL Erste Group Bank AG AT0000A0X954 250.000 0,00 HRK 09.10.2012 30.09.2013
EGB-S-SDX1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHC3 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 02.01.2013
EGB-S-LDX1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHA7 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-LBU1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHB5 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SBU1 Erste Group Bank AG AT0000A0XHD1 250.000 0,00 HRK 06.11.2012 30.09.2013
EGB-S-LGD1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP74 200.000 0,00 HRK 28.11.2012 21.12.2012
EGB-S-SWL1 Erste Group Bank AG AT0000A0XPA0 250.000 0,00 HRK 28.11.2012 17.01.2013
EGB-S-LWL1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP82 250.000 0,00 HRK 28.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SGD1 Erste Group Bank AG AT0000A0XP90 200.000 0,00 HRK 28.11.2012 30.09.2013
EGB-S-SUS1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEM7 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-LDX2 Erste Group Bank AG AT0000A0YEN5 250.000 0,00 HRK 15.01.2013 30.09.2013
EGB-S-LEU1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEJ3 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-LUS1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEK1 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 25.01.2013
EGB-S-SEU1 Erste Group Bank AG AT0000A0YEL9 7.000.000 0,00 HRK 15.01.2013 15.04.2013
EGB-S-SGD2 Erste Group Bank AG AT0000A107W9 100.000 0,00 HRK 25.04.2013 30.09.2013
EGB-S-LGD2 Erste Group Bank AG AT0000A107V1 100.000 0,00 HRK 25.04.2013 26.06.2013
EGB-S-LSL1 Erste Group Bank AG AT0000A10CN3 500.000 0,00 HRK 17.05.2013 20.06.2013
EGB-S-SSL1 Erste Group Bank AG AT0000A10CP8 500.000 0,00 HRK 17.05.2013 31.03.2014
EGB-S-SDX2 Erste Group Bank AG AT0000A10CG7 250.000 0,00 HRK 17.05.2013 23.05.2013
EGB-S-SDX3 Erste Group Bank AG AT0000A10GZ8 250.000 0,00 HRK 27.05.2013 07.11.2013
EGB-S-LDX3 Erste Group Bank AG AT0000A10GY1 250.000 0,00 HRK 27.05.2013 24.06.2013
EGB-S-LEG1 Erste Group Bank AG AT0000A10KN6 100.000 0,00 HRK 11.06.2013 24.06.2013
EGB-S-LDX4 Erste Group Bank AG AT0000A10KK2 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 13.06.2013
EGB-S-LBU2 Erste Group Bank AG AT0000A10KP1 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 24.06.2013
EGB-S-SBU2 Erste Group Bank AG AT0000A10KW7 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.03.2014
EGB-S-SWL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KY3 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.06.2013
EGB-S-SDX4 Erste Group Bank AG AT0000A10KS5 250.000 0,00 HRK 11.06.2013 19.09.2013
EGB-S-LSL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KR7 500.000 0,00 HRK 11.06.2013 20.06.2013
EGB-S-SEG1 Erste Group Bank AG AT0000A10KV9 100.000 0,00 HRK 11.06.2013 14.01.2014
EGB-S-LGD3 Erste Group Bank AG AT0000A10KQ9 10.000 0,00 HRK 11.06.2013 31.03.2014
EGB-S-SSL2 Erste Group Bank AG AT0000A10KX5 500.000 0,00 HRK 11.06.2013 28.08.2013
EGB-S-LSP2 Erste Group Bank AG AT0000A10KM8 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-LSP1 Erste Group Bank AG AT0000A10KL0 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-SSP1 Erste Group Bank AG AT0000A10KU1 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-SSP2 Erste Group Bank AG AT0000A10KT3 1.000.000 0,00 HRK 11.06.2013 30.09.2013
EGB-S-LHT1 Erste Group Bank AG AT0000A10MP7 200.000 0,00 HRK 21.06.2013 12.07.2013
EGB-S-LHT2 Erste Group Bank AG AT0000A10MN2 200.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-SHT1 Erste Group Bank AG AT0000A10MQ5 100.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-SHT2 Erste Group Bank AG AT0000A10MR3 100.000 0,00 HRK 21.06.2013 20.12.2013
EGB-S-LWL2 Erste Group Bank AG AT0000A10ZN4 250.000 0,00 HRK 31.07.2013 27.11.2013
EGB-S-LEG2 Erste Group Bank AG AT0000A10ZQ7 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LGD4 Erste Group Bank AG AT0000A10ZH6 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LSL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZJ2 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-SWL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZP9 250.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-LSL4 Erste Group Bank AG AT0000A10ZK0 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 31.03.2014
EGB-S-SGD3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZL8 100.000 0,00 HRK 31.07.2013 26.08.2013
EGB-S-SSL3 Erste Group Bank AG AT0000A10ZM6 500.000 0,00 HRK 31.07.2013 19.08.2013
EGB-S-LGD5 Erste Group Bank AG AT0000A11UX2 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-LBU3 Erste Group Bank AG AT0000A11UU8 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSL5 Erste Group Bank AG AT0000A11UY0 500.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-SGD4 Erste Group Bank AG AT0000A11UZ7 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LBU4 Erste Group Bank AG AT0000A11UV6 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SBU3 Erste Group Bank AG AT0000A11UW4 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 26.09.2013
EGB-S-SGD5 Erste Group Bank AG AT0000A11V03 100.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SWL4 Erste Group Bank AG AT0000A11UP8 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SSL4 Erste Group Bank AG AT0000A11V11 500.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-SSP4 Erste Group Bank AG AT0000A11UN3 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 25.11.2013
EGB-S-SSP3 Erste Group Bank AG AT0000A11UM5 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-SDX5 Erste Group Bank AG AT0000A11UT0 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 18.09.2013
EGB-S-LWL3 Erste Group Bank AG AT0000A11UL7 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 23.10.2013
EGB-S-LDX7 Erste Group Bank AG AT0000A11US2 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSP4 Erste Group Bank AG AT0000A11UK9 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LDX6 Erste Group Bank AG AT0000A11UR4 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LSP3 Erste Group Bank AG AT0000A11UJ1 1.000.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
EGB-S-LDX5 Erste Group Bank AG AT0000A11UQ6 250.000 0,00 HRK 18.09.2013 30.09.2014
Simbol Izdavatelj ISIN Broj izdanih Nominala Datum prijama Datum prestanka prijama
Globaldizajn - dizajn i izrada web stranica i mobilnih aplikacija