Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 01.04.2018.-30.06.2018