Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.

Proficio d.d. - obavijest SKDD-a o pripajanju društva PAKOŠTANE d.d. društvu PROFICIO d.d.