Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 01.01.2018.-31.03.2018