Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.

Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 01.01.2018.-31.03.2018