Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.

Tvornica stočne hrane d.d. - Obavijest o isključenju iz trgovanja sukladno EU Uredbi 2017/1005