Ministarstvo financija Republike Hrvatske - obavijest SKDD-a o konverziji