Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 01.10.2017.-31.12.2017