Proficio d.d. - Obavijest o sklopljenom Ugovoru o pripajanju