Od 1. listopada 2018. CE Enter tržište više nije aktivno. Više informacija pronađite ovdje.

Proficio d.d. - Obavijest o sklopljenom Ugovoru o pripajanju