Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 01.04.2017.-30.06.2017