EUROHERC osiguranje d.d. - nedostatak kvoruma na Glavnoj skupštini