Spin Valis d.d. Požega - prijava stjecanja vlastitih dionica