Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 01.07.2016.-30.09.2016.