KentBank d. d. - Ispravak Obavijesti objavljene dana 18.10.2016.